Skip to main content

Ny studie: Kan botox lindra allvarlig smärta i underlivet?

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 14:30 CEST

Forskningsansvarig gynekolog Nina Bohm Starke

På Danderyds sjukhus kvinnoklinik har en ny behandlingsstudie startat som ska visa om injektioner av Botox i musklerna precis innanför slidöppningen kan hjälpa kvinnor med vestibulit. Ett allvarligt smärttillstånd runt slidöppningen som drabbar unga kvinnor.

Många unga kvinnor lider av svåra, brännande smärtor vid samlag. Besvären är ofta orsakade av vestibulit eller vestibulodyni som det också kallas. Man vet ännu inte vad som orsakar besvären, men sannolikt är det en kombination av flera faktorer. Kvinnor med vestibulit har en ökad känslighet i området runt slidöppningen och de är ofta ofrivilligt spända i bäckenbottens muskler vilket bidrar till besvären.

Många mår psykiskt dåligt

- Vestibulit och även annan smärta vid sex är ett stort problem. Unga kvinnor som inte kan ha sex mår väldigt dåligt psykiskt och det är konsekvenserna av smärtan som är det största problemet. Patienterna får problem med sin relation, förhållandet till sin sexualitet, blir stressade mm. säger överläkare och gynekolog Nina Bohm Starke som är en av forskarna bakom studien.

- De drabbade gör i princip vad som helst för att bli bra, vilket leder till stor konsumtion av sjukvård, framför allt gynekologisk öppenvård, då kunskapen och resurserna för att ta hand om och behandla patienterna är bristfällig. Vi får massor av remisser till vår vulvamottagning och väntetiden är tyvärr lång, omkring 5-6 månader, säger Nina Bohm Starke.

Samlad expertis på Danderyds sjukhus

Behandlingen av vestibulit är fortfarande under utprövning. Det finns ännu ingen bra eller enkel metod som fungerar för alla kvinnor. En bättre fungerande bäckenbottenmuskulatur bidrar till att minska smärtan runt slidöppningen och är en viktig del av behandlingen.

- Vi på Danderyds kvinnoklinik har i princip alla tillgängliga behandlingsmetoder för vestibulit och är faktiskt världsberömda inom området, berättar Nina Bohm Starke.
- Vi har byggt upp vår vulvamottagning sedan början av 2000-talet och arbetat systematiskt ihop med barnmorskor, kuratorer och sjukgymnaster för att förbättra behandlingarna för patienterna. Ihop med det kliniska arbetet har vi hela tiden forskat och vi har snart en stor avhandling i vulvovaginala sjukdomar klar.

Botox påverkar nervsignaler

På kvinnokliniken på Danderyds sjukhus har en ny behandlingsstudie precis startat, där man vill veta om injektion av Botox (botulinum toxin A) i musklerna precis innanför slidöppningen kan hjälpa till att återställa en normal funktion av musklerna och därigenom minska smärtan.
Botox är ett läkemedel som påverkar nervsignalerna till de viljestyrda musklerna och som används på flera områden inom den medicinska vården, bl a vid olika andra tillstånd av kramp och ökad spänning i muskulatur. Effekten av Botox är övergående och sitter i ungefär tre månader. Det finns publicerade studier där Botox använts vid vestibulit och där injektionstekniken och doserna är jämförbara med denna studie. De rapporterade biverkningarna i dessa studier har varit få, milda och övergående.

Studien, som bedrivs i samråd med Karolinska Institutet, har startat men fler deltagare behövs. Rekrytering pågår.

Kriterier för att vara deltagare i studien:

  • Kvinna mellan 18-40 år som har haft ont vid samlag i minst tre månader eller fått diagnosen vestibulit av sin läkare eller barnmorska.
  • Vara frisk för övrigt och inte ha några nervsjukdomar eller neurologiska besvär som gör att man inte är lämplig för behandling med Botox.

Den som är intresserad att vara med i studien kan kontakta Danderyds sjukhus för mer information via:
Helen Fagraeus, Forskningsbarnmorska
08-123 570 22, 070 737 49 88
helen.fagraeus@ds.se

Forskningsansvariga gynekologer:
Nina Bohm-Starke, överläkare kvinnokliniken, Danderyds sjukhus AB
Ulrika Heddini, överläkare kvinnokliniken, Danderyds sjukhus AB
Philip Haraldson, ST-läkare kvinnokliniken, Danderyds sjukhus AB


Fakta om vestibulit 

Vestibulit är ett smärttillstånd i slemhinnan som sitter runt slidöppningen. Man vet inte exakt mekanismerna som utlöser smärtan men den allmänna uppfattningen bland professionen är att det är flera negativa faktorer som samverkar. T ex upprepade svampinfektioner eller tidigare behandlingar som har resulterat i en kraftig inflammation i vävnaden. Eller upprepade smärtsamma samlag utan lust som också kan ge skador på vävnaden samt ofta ihop med olika psykosexuella faktorer som kan underhålla smärtan. Patienterna hamnar i en sorts negativ smärtspiral eller smärtcykel där de får ont, blir rädda och ångestladdade inför sex, spänner sig, och får ännu mer ont.

Vestibulit beskrevs första gången troligtvis i slutet av 70-talet av två franska läkare. Sedan har det kommit rapporter under 80-talet och 1987 etablerades namnet ”vulvar vestibulitis syndrom” för tillståndet.
Det finns ingen riktigt bra epidemiologisk studie hur vanligt detta är men i litteraturen diskuteras ca 5-16% av kvinnor där vi gör en försiktigare tolkning till ca 4-5% av kvinnor i 18-30-årsåldern vilket motsvarar ca 35 000 kvinnor i Sverige. Dessa har naturligtvis olika mycket besvär.

Källa: Nina Bohm Starke, överläkare kvinnokliniken Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se