Skip to main content

Världsunik studie om myom

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 07:30 CEST

Var tionde kvinna drabbas av myom. Nu testar Danderyds sjukhus en ny metod där man bränner bort myomet med hjälp av mikrovågor. En metod som enligt studier i Kina är mer effektiv och mer skonsam än traditionella metoder.

Ungefär var tionde kvinna drabbas av myom, godartade muskelknutor i livmodern som kan orsaka smärta och rikliga menstruationer. Myom behandlas idag på olika sätt med blandat resultat. Nu testar Danderyds sjukhus en ny metod, där myomet bränns bort med hjälp av mikrovågor.

– Denna behandlingsmetod mot myom har framför allt testats i Kina tidigare där den i studier har visat sig vara både effektivare och skonsammare än traditionella metoder, berättar forskaren och överläkaren Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken Danderyds sjukhus, som ansvarar för den nya studien.

Allt började med att DS-gynekologen Annika Lundgren Cronsioe, som utför robotassisterade operationer av livmodern, kom i kontakt med kollegor från kirurgen som använder sk ablationsteknik som innebär att man med hjälp av mikrovågor bränner bort cancertumörer i levern. En unik metod som använts framgångsrikt på Danderyds sjukhus sedan 2011 och som numera även används för njurtumörer.

- Det där skulle kunna fungera utmärkt även på myom, tänkte hon och kort därefter åkte hon tillsammans med läkarna Anju Zhang, Henrik Rabaeus och Helena Kopp Kallner till Peking för att studera metoden.

Mer effektiv och skonsam

Metoden innebär att läkaren för in en nål genom buken som avger mikrovågor för att hetta upp och döda vävnaderna i myomet. I Kina har man sett att det krymper myomet med upp till 90 procent, vilket är avsevärt mer än de traditionella metoder som används i Sverige idag, läkemedelsbehandling eller embolisering.

- Kvinnan kan känna obehag efter ingreppet men det ska inte göra speciellt ont, informerar Helena Kopp Kallner.

I studien kommer kvinnan för säkerhets skull att sövas under ingreppet och hon får vara kvar på sjukhuset en dag för observation. Innan ingreppet och sex månader efteråt görs magnetröntgen så att man kan bedöma hur mycket myomet har krympt.

Korta fakta

  • Myom är godartade muskelknutor i livmodern som kan orsaka smärta, rikliga menstruationer och trycksymtom som kan ge smärta t ex vid samlag. Kvinnan kan även ha urinträngningar. Symtomen smyger sig vanligen på.
  • Alla får inte besvär, men man räknar med att 1 av 10 kvinnor har myom. Dessa kan i enstaka fall bli upp till 10-15 cm i diameter.
  • Idag rekommenderas kvinnan i första hand läkemedelsbehandling, men det har inte alltid effekt. Alternativet är myomembolisering som går ut på att strypa blodtillförseln till myomet genom att spruta in platskulor i ett blodkärl. Då krymper myomet med ca 40 - 60% med full effekt efter ca 6 månader. Myom kan även opereras och i vissa fall tas hela livmodern bort. Det är ett ”sistahandsval” då det medför risk för komplikationer, som alla kirurgiska ingrepp gör, och vårdtiden/rehabiliteringen är längre.
  • Med den nya skonsammare mikrovågsbehandlingen räknar man med att myomet krymper med 80 – 90 procent i genomsnitt.
  • Andra fördelar med mikrovågsbehandling är att den är skonsammare för kvinnan som i princip kan gå hem samma dag. Vid embolisering läggs en ryggbedövning och kvinnan ligger kvar på sjukhuset i upp till två dygn efter ingreppet.
  • Studien MYOMIC, som bedrivs i samarbete med KI, innefattar 36 patienter som lottas till antingen mikrovågsbehandling eller embolisering. Det är den första studien i världen som jämför dessa två behandlingsmetoder.
  • Kvinnor med myom som ska medverka i studien är mellan 35-55 år och ska inte ha någon framtida barnönskan. De ska i övrigt vara friska. Myomen som behandlas ska inte vara större än sex cm.
  • För mer information kontakta helena.kopp-kallner@ki.se. Studien startar i början av oktober 2016.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se