Skip to main content

Var tionde kvinna är förlossningsrädd

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 07:30 CEST

I år kommer runt 700 kvinnor till Auroramottagningen på Danderyds sjukhus för att bearbeta sin förlossningsrädsla.

- Jag upplever att kvinnor har mer press på sig idag, och blir matade med information från media, internet och ”vänner” som mer än gärna berättar om sin svåra förlossning, säger specialistbarnmorskan Lena Hultsberg.

Lena Hultsberg svarar på aktuella frågor:

Hur arbetar ni på Auroramottagningen?

Vi är ett team med barnmorskor, kuratorer och läkare som tar emot kvinnor med förlossningsrädsla. Ofta räcker det med bara ett barnmorskesamtal, ibland blir fler i teamet inblandade. Vi arbetar för att kvinnan ska kunna hantera sin rädsla. Ibland får hon besöka förlossningen och uppleva känslan där. Ofta blir hon förvånad över lugnet och harmonin som råder. Tvärtemot vad hon hade förväntat sig.

Det viktiga som framkommer i samtalen antecknas i journalen och man gör en planering tillsammans så att teamet på Förlossningen är medvetna om kvinnans situation och kan anpassa sig efter den.

Om det handlar om kvinnor som är rädda för en långdragen förlossning, har tidigare varit snittad och/eller har stort kontrollbehov finns möjlighet att föda enligt Danderydsmodellen som tar stor hänsyn till just den typen av rädslor.

Efter förlossningen erbjuds uppföljningssamtal för att tala om kvinnans och partnerns upplevelse och hur de mår nu. Det fungerar även som ett förebyggande samtal inför framtida förlossningar.

Är det mest förstföderskor som kommer till er?

Nej, det är något fler omföderskor, ca 55 procent. Till oss kommer alla typer av kvinnor i olika åldrar. Det finns ingen speciell typ av kvinnor som drabbas, men vad vi ser är en stadig ökning av antalet remisser. Vad det beror på är svårt att säga, men jag upplever att unga kvinnor idag lever i ett tuffare klimat. De är mer stressade och oroliga, är prestationsinriktade och har väldigt höga krav på sig själva. Många har låg tillit till sin egen kropps förmåga.

Dessutom bidrar en del av tillgången på information i media, inte minst internet, till en ökad oro. Smaskiga rubriker och skrämselpropaganda hjälper inte en redan orolig kvinna och konstigt nog, finns det många ”vänner” och bekanta som mer än gärna berättar om sin svåra förlossning för en gravid kvinna.

Vad är kvinnorna rädda för?

Det finns en stor variation, men många är rädda för smärtan och att inte kunna hantera den. Många känner att de kommer att hamna i ett utsatt läge där de inte har kontroll, varken över sin egen kropp eller vilka som kommer att vara i rummet. Dessutom finns det en del som inte har tillit till vården på grund av egna eller anhörigas tidigare negativa upplevelser. Det finns även en rädsla för att personalen, på grund av hög belastning, inte har tid och kan ge det stöd föräldrarna behöver. Utöver det känner många rädsla för att inte få komma till det sjukhus de har valt, utan bli hänvisad till ett annat sjukhus inom eller, ännu värre, utanför sitt eget län.  

Många tror att de inte ska klara av att föda barn, de har låg tillit till sin egen kropps förmåga, och en del är rädda för att de eller barnet ska dö eller bli skadat. Rädsla för stora bristningar och bestående skador är vanligt. En del är rädda för att få panik eller bli utsatta för en långdragen och svår förlossning, där man inte vet hur eller när det börjar och hur det slutar. Skälen är många och sitter oftast i själen.

Hur påverkar debatten om förlossningsskador?

Vi har märkt en ökning av kvinnor som är rädda för sfinkterrupturer (när kvinnan spricker ner till tarmen) som programmet Uppdrag granskning handlade om. Det förekommer att kvinnor har ändrat sig efter dessa program och vill ha kejsarsnitt.

Rädslan för stora bristningar är något som vi ofta talar om.  Vi berättar att vi alltid håller perinealskydd vid förlossningen för att minimera risken för allvarliga bristningar. Vi kontrollerar alltid kvinnans slida och ändtarm efter förlossningen, med ett enkelt handgrepp. De senaste åren ingår denna undersökning som en rutin även när vi inte misstänker någon större bristning, just för att inte missa något. Om en sfinkterruptur uppstått sys den alltid på operationsavdelningen av en förlossningsläkare. På Danderyds sjukhus har vi tillgång till Bäckenbottencentrum som kontaktas vid svårare fall. Omkring 4 av 100 kvinnor drabbas av en sfinkterruptur.

Om en kvinna vill ha kejsarsnitt, får hon det då?

Finns det medicinska skäl blir det kejsarsnitt. När det handlar om psykologiska skäl får kvinnan samtala med barnmorska i första hand och därefter med en läkare. Hon erbjuds även kuratorskontakt för mer bearbetande samtal. Läkaren avgör sedan om det ska bli ett planerat kejsarsnitt.

Vi förordar en vaginal förlossning i de allra flesta fall, då det oftast är det bästa både för barnet och mamman. Ibland kommer vi fram till en kompromiss som innebär att kvinnan börjar födsloarbetet vaginalt men att det finns en förberedelse för kejsarsnitt enligt förlossningsplaneringen. Ofta går det då bra att föda vaginalt, någonting som stärker kvinnans självkänsla och ger henne tillit till sin egen förmåga.

Vad man ofta glömmer i den här debatten är att det finns medicinska risker med kejsarsnitt, som är ett kirurgiskt ingrepp. Alla operationer har ett visst inslag av risk för komplikationer. Dessutom tar det längre tid för återhämtning efter ett kejsarsnitt.

Hur vanligt är det att kvinnan blir deprimerad efter förlossningen?

Var tionde kvinna drabbas av sk förlossningsdepression men det finns kanske ett stort mörkertal. Vi möter ofta dessa kvinnor inför ny graviditet där kvinnan i efterhand förstått att hon hade en depression efter tidigare förlossning. Vi anser att det är extra viktigt med uppföljning av dessa mammor då det finns risk att de blir drabbade igen . Det är mycket som kan ligga till grund för en förlossningsdepression. Om man tidigare har varit deprimerad eller om man har en traumatisk förlossningsupplevelse ökar risken. I vårt arbete ingår också att hjälpa kvinnor med traumatiska förlossningsupplevelser och/eller som har svårt att knyta an till sitt barn.

KORTA FAKTA

  • Auroramottagningen är en särskild mottagning på Danderyds sjukhus som hjälper förlossningsrädda.
  • Idag består Auroramottagningen av sju barnmorskor, sex-sju läkare och tre kuratorer.
  • 2007 besökte 270 gravida kvinnor Auroramottagningen. 2011 hade siffran ökat till 580. Under de första åtta månaderna 2012 hade 450 mammor varit i kontakt med Auroramottagningen.
  • Det föds ca 6 500 barn per år på Danderyds Förlossning (där inte BB Stockholm ingår).
  • I aulan på Danderyds sjukhus hålls kontinuerliga informationsträffar om hur det fungerar på förlossningen med mera. Föreläsare är barnmorskorna själva och det finns gott utrymme för frågor. På ds.se (Gravid) finns datum och tider för informationsträffarna som är gratis och öppna för alla.
  • Remiss till Auroramottagningen krävs (ges av barnmorska eller läkare på mödravårdcentralen).

 KONTAKTUPPGIFTER

Telefon: 08-123 558 50onsdagar mellan kl 09.00 – 11.00 (övrig tid går det bra att lämna ett meddelande så ringer någon från Auroramottagningen upp).

Danderyds Sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med ca 3 400 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se