Skip to main content

Uppleva Innovation del 8 - med Mårten Gustafsson

Blogginlägg   •   Sep 09, 2014 10:11 CEST

Detta inlägg är tidigare publicerat som debattartikel i tidningen Entreprenör nr 6 2014.

Innovation och konkurrenskraft i Sverige har alla förutsättningar att bli en het fråga under de kommande åren – och har till och med tidvis varit en hett omdebatterad valfråga under 2014. Det är en fråga som är en nyckel för en framgångsrik framtid men samtidigt oerhört komplex.

När vi tidigare i år tog oss an att med SIFOs hjälp undersöka svenska företags egen uppfattning om innovationsklimatet valde vi att fokusera på drivkrafterna bakom ett framgångsrikt innovationsarbete och hur företagen själva uppfattade vikten av dessa, och deras egna förmågor.

En av de intressantaste frågeställningarna som kom fram i undersökningen var de geografiska skillnaderna. Beslutsfattarna inom Stockholmsbaserade företag hade generellt överlägset lägst uppfattning om det egna företagets innovationsklimat och låg också längst bak i kön när det gällde den faktor som definierades som den enskilt viktigaste för framgångsrik innovation – att våga misslyckas och ta risker.

Göteborgsregionen låg samtidigt i topp på båda områdena.

Stockholm betraktas i allmänhet som Sveriges ekonomiska motor och är fortfarande den region i landet där flest väljer att starta nya företag. Men frågan är hur det egentligen står till med bränsletillförseln i motorn – och i hur stor utsträckning flaskhalsar och hinder får entreprenörsandan att klinga av. Det är ingen hemlighet att Stockholmsföretag har många utmaningar som inte upplevs i övriga landet i samma utsträckning. Ett konkret exempel på detta är bostadsbristen. Tidigare i år offentliggjorde Swedbank en utredning som gör gällande att Stockholms bostadssituation innebär ett produktionsbortfall på elva miljarder kronor per år – och nästan lika mycket i uteblivna dynamiska effekter inom tjänstesektorn.

En dysfunktionell bostadsmarknad och otillräcklig infrastruktur innebär att företagens omkostnader ökar. Lokalkostnader stiger, och det blir svårare att rekrytera kvalificerad personal.  Det säger sig självt att marginalerna minskar – speciellt för ett nystartat företag – och att tröskeln höjs för att våga ta chanser inom forskning och utveckling som kanske inte leder till något konkret resultat. En majoritet av alla innovationsprojekt som sjösätts misslyckas faktiskt, och mindre än var tjugonde projekt lyckas uppnå uppsatta ROI-mål. Med sådana odds krävs det både entreprenörsanda och grundtrygghet för att kunna ta de nödvändiga riskerna för att ligga i framkant.

Även i Göteborg ökar befolkningen snabbt och nu höjs varnande röster om att tillväxten riskerar att mattas även där. Enligt en rapport från Västsvenska Handelskammaren som offentliggjordes i december beräknas inkomstbortfallet fram till 2030 bli 200 miljarder kronor om inte byggnadstakten ökar. Kan inte den trenden vändas riskerar vi att snart se samma utveckling där.

Å andra sidan är den framträdande rollen för innovation i den politiska debatten ett positivt tecken på att frågan om att gemensamt stimulera konkurrenskraften – inte bara i Stockholm och Göteborg utan i landets alla regioner - kommer att vara fortsatt aktuell efter söndagens val, oavsett vilken regering som styr landet. Låt oss hoppas att debatten inte tystnar efter den 14 september.

Mårten Gustafsson är ansvarig för Dassault Systèmes säljorganisation i Norden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy