Skip to main content

Dataföreningen startar digitala labb och arbetsgrupper

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 14:09 CET

Dataföreningen startar nya former för samverkan som kan skapa konkreta värden till nytta för användare, organisationer och samhället. Det kan vara ett branschproblem eller ny teknik som behöver testas och utvärderas. Resultaten kan bli rapporter, guider, checklistor, digitala tjänster, prototyper eller kod.

Syftet med de nya grupperna är att åstadkomma ett konkret värdeskapande, ett resultat, som sedan kan distribueras bland medlemmar. Det finns ett stort behov av till exempel guider eller checklistor inom ett antal områden.

– Det finns en önskan bland medlemmar att kunna bidra mer konkret i digitaliseringens transformation av samhället, säger Christer Berg som är ordförande i Dataföreningen. I den nya formerna av grupper kan vi också bättre kanalisera all den kompetens som finns inom föreningen.

Hittills har föreningen startat ett digitalt labb och en arbetsgrupp:

DL#01 Bitcoin Commerce, som ska utforska, testa och rekommendera lösningar för handel med Bitcoin som valuta.

AG#01 Nationell agenda för välfärdsteknologier, som ska ta fram riktlinjer för tillämpningar av produkter och tjänster inom e-hälsa.

En arbetsgrupp (AG) inom Dataföreningen ska lösa ett specifikt branschproblem eller besvara en aktuell branschfråga. Det kan vara ett förslag ny standard, praxis, regelverk, standardavtal, guider eller checklistor. Andra mer omfattande varianter är en webbplats eller en podcast. Det väsentliga är att hitta ett format som på bästa sätt förmedlar resultatet.

När målet är uppnått kan gruppen lösas upp eller fortsätta med till exempel uppdateringar eller kompletteringar.

Ett digitalt labb (DL) utforskar ny teknik eller nya koncept för att visa på användbarhet och nytta. Exempel på resultat kan vara rapporter, prototyper, öppen kod, utvärderingar, rekommendationer och ”best practice”. Utmärkande för digitala labb är att de testar skarpt.

– Fler grupper är på gång, säger Christer Berg. Grupperna kommer att vara verksamma på nationell nivå, med lokala satelliter runt om i våra lokala kretsar. Just nu pågår en inventering av resurser för att bemanna grupperna.

Aktuella områden och vad grupperna kommer att arbeta med:

Blockchain (blockkedjor)
Utforska nya tillämpningsområden för blockkedjetekniken, som till exempel direktdemokrati och skydd av digitalt innehåll.

Fintech
Analysera behov på marknaden och ta fram förslag till nya disruptiva tjänster.

Delningsekonomin
Ta fram rekommendationer vid start av projekt med delning som affärsmodell.

Integritet och säkerhet
Ta fram en guide med checklistor för medborgare och konsumenter, som skingrar dimman. På vilka sätt är vi spårade och övervakade? Hur kan hackers tömma bankkonton? Vad kan enskilda göra för att skydda sig och spåra dem som spårar?

Biohacking
Testa teknik och produkter för biohacking (integration av elektronik och kropp), utforska tillämpningsområden samt ta fram en guide inom området.

E-hälsa
Testa och utvärdera digitala prylar för e-hälsa. Kommer att arbeta tillsammans med AG#01 Nationell agenda för välfärdsteknologier.

Öppen data
Inventera och utvärdera tillgängliga källor för öppen data.

Peppol
Ta fram en guide för att börja tillämpa Peppol för e-fakturering och rekommendera lösningar.

Intresserade som vill medverka behöver vara medlemmar i Dataföreningen. Sedan är det bara att höra av sig till den lokala kretsen eller till Christer Berg på christer.berg@dfs.se.

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation med IT som utgångspunkt. Genom nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter jobbar vi för att utveckla dig, tekniker, verksamheter och samhället. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Vårt arbete är ideellt och sker alltid utifrån vår leverantörsoberoende position. Dataföreningen har också tre dotterbolag vars verksamhet är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt DF Infra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.