Skip to main content

Fastighetsvärdering - Ska du tillämpa K3?

Nyhet   •   Aug 13, 2015 15:23 CEST

Enligt Årsredovisningslagen ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa K3 och ett verkligt värde ska anges för fastigheter. Ett värde som du tar fram med hjälp av Datscha.

Enligt K3 ska ett verkligt värde för förvaltningsfastigheter uppges.

Vidare ska även upplysning anges om i vilken utsträckning verkligt värde baseras på värdering utförd av oberoende värderingsman. K3 säger också att upplysning ska ges om de metoder och betydande antaganden som använts för att fastställa verkligt värde.

Båda dessa krav på information som K3 ställer täcks av värderingsverktyg som Datscha. Oavsett om verktyget används av internteller av en extern värderare för att ta fram verkliga värde. Det viktiga är att i årsredovisningen ange metodval samt i vilken utsträckning värderingen är gjord internt eller externt.

Hur kan Datscha underlätta arbetet
Med Datscha tar du snabbt fram aktuella fastigheter inklusive grundläggande information och med Datscha Värderng kan du sedan fastställa ett marknadsvärde. Ett värde i enlighet med K3. Vill du veta mer om K3 och hur verktyget Datscha kan användas för att underlätta ert värderingsarbete är du välkommen att kontakta vår utbildningsansvarig (CSM) pontus.jacobson@datscha.com