Elvägar - en viktig pusselbit för miljön

Nyhet -

Elvägar - en viktig pusselbit för miljön

Elvägar minskar utsläppen av växthusgaser på ett effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt. Just nu undersöker Trafikverket möjligheterna att etablera en elväg mellan Örebro och Hallsberg. Om man väljer att gå vidare med just den sträckan innebär det att ett pilotprojekt kommer startas 2022/2023. 

Elvägar - en bra lösning för långväga transporter
Omställningen till en fossilfri transportsektor måste ske så fort som möjligt. Elvägar är en bra lösning för långväga transporter och till skillnad från eldrivna lastbilar behövs inte lika många batterier.
– Vi på DB Schenker tror att elvägar kommer att spela en viktig roll i omställningsarbetet och vi vill vara med och testa och hjälpa till i utvecklingsarbetet, säger Hanna Melander, Manager Quality & Environment på DB Schenker.

Elvägsprojektet i Örebro
Från DB Schenkers sida deltar vi i förstudien som en intressent och potentiell brukare av elvägen för våra transporter på sträckan, säger Daniel Jonsson, konsult på Schenker Consulting.
– Det innebär förhoppningsvis i framtiden att vi kan genomföra leveranser utan att bidra till stora koldioxidutsläpp, säger Hanna Melander.

Den bästa tekniken för elväg
Trafikverket har de senaste åren gjort olika pilotprojekt i Sverige där de testatelvägar i mindre skala. Och de har kommit fram till att elvägar har en viktig roll för Sveriges klimatomställning.
– Det som händer nu är att Trafikverket tar ett nästa steg i projektet för att utveckla elvägar på riktigt i Sverige. De tittar på tre olika tekniker: induktion, laddning via vägbana och laddning via pantograf. För att sedan utreda vilken teknik som är bäst samt hur man på bästa sätt kan bygga ut elväg i Sverige, säger hon.

Kort och gott, elvägar där förnybar el används, är en stor förbättring jämfört med fossila bränslen.


Såhär går det till:
Lastbilen laddas via pantograf, vilket betyder att lastbilen laddas via en luftburen ledning - precis som en spårvagn.

Ämnen

Regioner


Om DB Schenker
DB Schenker ingår i Deutsche Bahn AG:s globala transport- och logistikdivision och är världens ledande logistikleverantör med 72 000 anställda på 2 000 platser. Företaget erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. DB Schenker i Sverige har 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal platser.

För mer information gå in på dbschenker.se.

Presskontakt

Pierre Olsson

Pierre Olsson

Presskontakt Head of Corporate Communications +46730 68 31 07