Skip to main content

1 200 nya jobb när Krinova blir nationell arena för mat

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 10:06 CEST

Region Skåne och Kristianstads kommun presenterade i dag en satsning som ska lyfta Krinovas arbete med livsmedel till nationell nivå. Projektet planeras starta i oktober och har som målsättning att skapa 1 200 nya jobb.

Krinova har etablerat en framgångsrik modell och infrastruktur för att utveckla företag inom livsmedelsbranschen. Region Skåne och Kristianstads kommun satsar nu totalt 22,5 miljoner, fördelat på tre år, för att stödja Krinova i en ansökan till Vinnova om att expandera verksamheten till att bli nationell.

– Det är en stor satsning på Kristianstad, Skåne och Sverige. Vår ambition är att det ska generera 1 200 nya jobb, varav hälften i Skåne och hälften i andra delar av Sverige, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Krinovas uppdrag blir att ge livsmedelsföretag innovationsstöd, metoder och verktyg för att kunna växa. Det kan också handla omstöd i samverkan med kommuner som möter omställning i livsmedelsproduktionen (exempelvis som vid omställningen i Bjuv).

– Vi är glada över att Krinovas framgångsrika arbete nu kan breddas och även skapa arbetstillfällen i hela landet, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L). Satsningen ger Krinova möjligheter att utvecklas vidare till en nationell resurs och det stärker ytterligare Kristianstads kommuns position som ett livsmedelscentrum.

– Jag är stolt över det förslag med en stor satsning på KrinovaMat som vi presenterar idag. Ökad innovationsgrad och hållbar tillväxt är viktiga delar både i den nationella livsmedelsstrategin och i ambitionerna för den skånska livsmedelsstrategi som vi i brett samarbete håller på att ta fram. Här passar satsningen på Krinova in som hand i handske. Det är en satsning för att få små och medelstora företag att kunna växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att nå målen. Det är viktigt för Sverige att Skånes unika förutsättningar inom livsmedelsområdet tas tillvara, Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Vi ser fram emot att samarbeta med vår branschorganisation SISP och våra systerorganisationer, inkubatorer och science parks, runt om i landet i att erbjuda stöd till matföretag, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Pierre Månsson (L), kommunalråd Kristianstad kommun
Tel: 044-13 64 13

Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne
Tel: 0725-52 51 08

Charlotte Lorentz Hjorth, VD Krinova Incubator & Science Park.
Tel: 0708-29 14 34


Frågor och svar
Vad gör Krinova i dag?

Krinova Incubator & Science Park är Sveriges äldsta och största matinkubator. Krinova bedriver idag verksamhet i tre delar:

  • en mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet
  • en plattform för utvecklingsprojekt inom profilen Mat/Miljö/Hälsa
  • en innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag

Vad kommer hända när Krinova blir en nationell arena för mat?
Krinovas uppdrag utvidgas från att vara regionalt till att omfatta hela Sverige. Krinovas nätverk, metoder och innovationsprocesser kommer att användas och vidareutvecklas, business designers nyrekryteras och utbildas. Krinova blir en modell för ett framtida nationellt finansierat innovations-, start- och växtstöd till små och medelstora livsmedelsföretag. En modell som sprids nationellt via SISP[1] (Sveriges branschförening för inkubatorer och science parks) genom praktik, digitala verktyg och utbildning för business designers.

Hur många jobb kommer skapas?
Satsningen kommer att skapa 1 200 nya jobb på tre år, varav hälften i Skåne och hälften i andra delar av Sverige. För Skåne använder Krinova ett CRM-system med möjlighet att mäta och följa upp hur många jobb som skapas i de företag som de jobbar med. Planen är att lyfta in företagen, som ligger utanför Skåne, i systemet för att mäta antalet jobb som skapas.

Hur kommer satsningen finansieras?
Satsningen sker i två steg. Den första genom en ökning av basfinansieringen. Kristianstad kommun har beslutat att finansiera basverksamheten med 3,5 Mkr per år för åren 2017, 2018 och 2019. Totalt 10,5 Mkr.

Den andra genom att växla upp Krinova till att bli en nationell arena för mat. Uppväxlingen sker över tre år, oktober 2017 till oktober 2020 genom att Vinnova, under förutsättning att Region Skåne bidrar med motsvarande regionala finansiering, beviljar ett stöd om 4 Mkr per år. Totalt 24 Mkr.

Part 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Summa
Kristianstad kommun 3 500 000 3 500 000 3 500 000

10 500 000

Basverksamhet

Region Skåne 4 000 000 4 000 000 4 000 000

12 000 000

KrinovaMAT

Vinnova 4 000 000 4 000 000 4 000 000

12 000 000

KrinovaMAT

Totalt

11 500 000

11 500 000

11 500 000

34 500 000


Varför går Vinnova in med pengar i satsningen?
Regeringen har under året fattat beslut om tre åtgärdspaket för att stärka forskning- och innovation inom livsmedelssektorn. Det tredje paket, som omfattar 78 miljoner kronor, är helt inriktat på livsmedel. I paketet ges bland annat Vinnova ett uppdrag att utveckla företagsinkubatorer inom livsmedelsområdet. Syftet är att Sverige skall producera mer mat genom att få företagen att växa och skapa förutsättningar för fler jobb. Vinnova går in i satsningen under förutsättning att Region Skåne bidrar med motsvarande regionala finansiering.

[1] Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad.


Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.