Skip to main content

300 jobb till Skåne när regeringen stärker den statliga närvaron

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 12:48 CET

Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö, Trafikverket utökar verksamheten i Kristianstad med 100 tjänster och Tullverket lokaliserar 30 tjänster till Malmö. Det var några av nyheterna som Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi presenterade på en presskonferens i Malmö i dag.

Besluten är en del regeringens omfattande arbete för att öka den statliga närvaron i landet. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon gör under eftermiddagen ett besök på Trafikverkets regionkontor i Kristianstad tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi. En verksamhet som nu ska utökas med 100 tjänster. Ända sedan regeringen offentliggjorde sina planer på att utlokalisera myndigheter har regionen framfört att Skåne bör bli föremål för utlokalisering. 

- Vi har fört utförliga samtal med regeringen under en lång tid. Det är därför mycket glädjande att det nu resulterar i dessa beslut. Det är viktigt för Skånes utveckling, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

- Det är bra att statens myndigheter blir mer närvarande i alla delar av landet. För Skåne så innebär det fler jobb men också ökad närvaro av exempelvis Trafikverket i Kristianstad. Jag är också glad över etableringen av myndigheten för tillgängliga medier. Detta knyter an till det arbete som görs vi de skånska lärosätena samt även inom Region Skåne, säger Anders Åkesson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Besök Trafikverket

14.30 Besök Kristianstad C

Kristianstad C, 291 32 Kristianstad

15.15 Besök Trafikverket

Björkhemsvägen 17, 291 54 Kristianstad

Fakta om Skånska lokaliseringar

  • Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80–100 årsarbetskrafter, senast den 31 december 2019.
  • Tullverket ska lokalisera minst 30 jobb årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö, senast den 31 januari 2019. Detta gäller utöver Tullverkets beslut att placera 50 nya tulltjänstemän i Malmö för att stärka kontrollarbetet vid gränserna med anledning av regeringens kraftiga satsning på Tullverket i budgetpropositionen för 2018.
  • Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet (minst 35 årsarbetskrafter) från Stockholm till Kristianstad (15), Luleå (10) och Sundsvall (10), senast den 31 januari 2019. Kronofogdemyndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter.
  • Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet (minst 10 årsarbetskrafter) från Stockholm till Malmö, senast den 1 mars 2019.
  • Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö, senast den 31 december 2019. Ca. 100 årsarbetskrafter.

För kommentarer, kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.