Skip to main content

Antal trycksår i sjukvården minskar kraftigt

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:41 CET

I Region Skåne finns en nollvision mot vårdskador, trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna. De skapar ett stort lidande för patienten och förlänger vårdtiderna. Region Skånes senaste mätning visar att antalet trycksår minskar från 19,6 % våren 2013 till 10,9 % hösten 2016.

– Resultatet visar att vi är på rätt väg. Att minska trycksåren är ett prioriterat område inom vården och jag är glad att vi ser så positiva resultat. Nu måste samma goda arbete fortsätta för att vi ska nå hela vägen, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Mätningen visar också att samtliga sjukhus har lyckats med målet att patienter som får allvarliga trycksår på sjukhus ska uppgå till max 5 %. Det förebyggande arbetet är viktigt i arbetet för att förhindra trycksår. Vårdpersonalen arbetar aktivt med riskbedömning för trycksår samt scheman och rutiner för när patienter behöver ändra läge. Information till anhöriga är också en viktig del för att förhindra skada. Region Skåne mäter regelbundet utvecklingen i antal trycksår orsakade inom sjukvården.

För mer information:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.