Skip to main content

”Endometriosvården måste bli mer jämlik”

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 08:18 CET

Region Skåne tog i höstas ett helhetsgrepp för att förbättra endometriosvården i Skåne och implementerade bland annat ett regionalt vårdprogram. I går beslutade regeringen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Ett beslut som välkomnas av det rödgröna styret i Region Skåne.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog i höstas beslut om att satsa 3,5 miljoner kronor på ett förstärkt endometriosteam inom SUS och förstärkning av verksamheten smärtrehabilitering i Lund. Ytterligare 800 000 kronor avsattes för utbildningsinsatser och implementering av ett regionalt vårdprogram för endometriosvård inom både primär- och specialistvård.

– Endometriosvården måste bli mer jämlik och det arbetet kan inte vänta. Därför tog vi fram ett regionalt vårdprogram för endometriosvården i Region Skåne redan i höstas. Nu agerar regeringen och det är glädjande att arbetet med en nationell riktlinje är igång som kommer att förstärka endometriosvården ytterligare, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag är uppriktigt stolt över att Region Skåne i dag kan ses som ett föredöme när det gäller behandlingen av kronisk smärta, säger Joakim Sandell (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

Fakta endometrios

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern, börjar växa och orsakar inflammationer vilket kan leda till smärtor, ärrbildning och sammanväxningar. Symptomen varierar beroende på var i kroppen endometrioscellerna fäster sig. En del patienter har inga besvär – andra har så omfattande symptom att kirurgisk behandling krävs. Med tidig och individanpassad behandling kan besvären lindras och mycket tyder på att sjukdomsförloppet kan bromsas.

Endometrios drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. I Skåne uppskattas omkring 6 000 kvinnor ha behandlingskrävande endometrios.

För mer information kontakta
Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 044-309 32 60

Joakim Sandell (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUS
Tel: 044-309 30 37

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.