Skip to main content

Genomlysning av vuxenpsykiatrin

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 14:25 CEST

Under dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd SUND uppdrogs förvaltningschefen att genomföra en granskning av vuxenpsykiatrin i Region Skåne samt ta fram en handlingsplan för att utveckla verksamheten.

Trots ett pågående förbättringsarbete har ett antal rapporter pekat på kvarstående brister inom vuxenpsykiatrin. Detta bekräftas också av den rapport som IVO presenterade under sommaren. Särskilt antalet självmord bland de patienter som finns inskrivna inom vuxenpsykiatrin i Malmö är mycket oroande.

– Vårt främsta uppdrag är att garantera en god vård för våra patienter och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Därför tar vi de rapporter och vittnesmål om tillståndet och kvalitén på vården inom vuxenpsykiatrin på största allvar. Genomlysningen syftar till att gå till botten med orsakerna och verka som underlag för ett omfattande utvecklingsarbete, säger Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande sjukvårdsnämnd SUND.

– Det är med oro jag har tagit del av IVO:s kritik och trots att vuxenpsykiatrin har vidtagit åtgärder så återstår förändringar att göra. Det handlar om en patientgrupp som är i en väldigt sårbar situation när de är i kontakt med vården och som har svårt att göra sin talan hörd. Därför måste vi som folkvalda vara den rösten och dialogen med brukarorganisationerna inom psykiatrin måste fortsätta och utvecklas, säger Anders Åkesson, regionråd och ordförande i Region Skånes beredning för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT).

Senast den sista oktober ska en genomlysning av den offentliga vuxenpsykiatrin vara färdig och presenteras för Region Skånes beredning för primärvård, psykiatri- och tandvård (PPT).

För mer information kontakta

Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUND
Tel: 0768-87 11 16
E-post: yvonne.augustin@skane.se

Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04
E-post: malin.tykesson@skane.se

Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i PPT och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705- 17 32 86
anders.akesson@skane.se

Stefan Brandt (MP), politisk sekreterare
Tel: 044- 309 34 62
stefan.brandt@skane.se

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.