Skip to main content

Kulturnämndens budget baseras på Region Skånes nya kulturplan

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 13:56 CET

Med Region Skånes budget och ambitionerna i den nyligen fastställda kulturplanen för Region Skåne som utgångspunkt beslutade kulturnämnden idag om verksamhetsplan och budget för 2016.

Kulturnämnden beviljade under dagens sammanträdde bland annat fem aktörer medel ur bidraget ”Ung kraft”. Bidraget ger de fem aktörerna möjlighet att projektanställa unga och unga vuxna mellan 16 och 25 år, för att arbeta med verksamhetsutveckling inom folkbildning, bibliotek/spel, teater, dans och musik under 2016. Genom projektbidraget ”Ung kraft” vill kulturnämnden främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet.

– Det här är ett sätt att inte bara prata om verksamhet till en målgrupp utan även att låta unga och unga vuxna bli delaktiga i utformandet av kulturaktiviteter. På så vis blir kulturen mer angelägen och relevant för målgruppen, säger Yngve Petersson (MP), tillfällig ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Kulturnämnden beviljade också medel till Regionmuseet Kristianstad för projektet ”Romska lägerplatser” och till Malmö Museers projekt ”Vi är romer – möt människorna bakom myten”. Båda projekten görs tillsammans med romska grupper för att synliggöra romska kulturen och språket. På ett övergripande plan belyser projekten en nationell minoritets situation och de vill motverka anti-ziganismen i samhället.

– Kulturen har fantastiska möjligheter att skapa dialog mellan grupper och individer oavsett bakgrund. Dialog är grundläggande för vår demokrati och för vår förmåga att hitta gemensamma och hållbara lösningar på vår tids stora utmaningar, säger Sten Svensson (S), ledamot i Region Skånes kulturnämnd.

Kultursektorn har också en viktig roll att spela för människor som kommer till Sverige på flykt från krig, förföljelse och förtryck. Vid dagens sammanträde beslutade därför kulturnämnden att avsätta medel till Kommunförbundet i Skåne för att stimulera olika kulturinsatser inom ramen för folkbibliotekens verksamheter i Skåne. Satsningen kommer bland annat omfatta språkutveckling, relationsbyggande och skapa mötesplatser och integration mellan människor i samhället.


För mer information, kontakta:

Yngve Petersson (MP)Tel: 070-515 80 38

Malin Tykesson (S), pressekreterare Tel: 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.