Skip to main content

Region Skåne erhåller störst tilldelning av Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 08:47 CET

Region Skånes satsningar inom konst- och kulturlivet har varit bland de högsta i landet under senare år. Under 2017 fortsätter arbetet med att skapa ett jämlikt fördelat kulturliv av hög kvalitet för alla skåningar. De regionala anslagen har utökats med 2,1 %, vilket innebär att ytterligare 6,4 miljoner kronor tillförts det skånska kulturlivet jämfört med 2016.

Region Skånes offensiva kultursatsningar har nu även uppmärksammats av statens kulturråd. Igår gavs beskedet att Region Skåne får 191,6 miljoner i statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen 2017. Det innebär en förstärkning på totalt 6,1 mkr. Av samtliga landets regioner får Region Skåne den största förstärkningen. Det är även den största tilldelningen sedan kultursamverkansmodellen permanentades.

- Jag är väldigt glad och stolt över att det rödgröna styrets satsningar på det skånska kulturlivet nu också ses av staten. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen med att göra kulturscenen tillgänglig för alla skåningar, oavsett klass, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller bostadsort, säger ordförande i Kulturnämnden Maria Ward (S).

Kulturrådet skriver i sin bedömning att Region Skånes satsningar på digitalisering av kulturen samt Region Skånes höga ambitioner med att tillgängliggöra kulturlivet i hela regionen ligger till grund för beslutet. Kulturrådet har tidigare tydliggjort att den statliga bidragstilldelningen skulle komma att bedömas utifrån regionernas egna ambitioner på kulturområdet.

- Konst och kultur är en kraft i samhället som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Detta betyder för mig att kulturen har en bredare roll i samhällsutvecklingen. Kulturrådets beslut stärker Regions Skånes stora konst- och kulturambitioner, säger vice ordförande i Kulturnämnden Yngve Petersson (MP).

Maria Ward (S), Kulturnämndens ordförande tfn 0725-99 97 14
Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Yngve Petersson (MP) Kulturnämnden 1:e vice ordförande tfn 0705-15 80 38

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.