Skip to main content

Region Skåne gör ett positivt resultat för 2015

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:05 CET

I dag presenterade Region Skåne bokslutsrapporten för 2015, med preliminärt resultat för 2015. Region Skåne gör ett positivt resultat om 32 miljoner kronor för 2015. Nettokostnadsutvecklingen har pressats ned från 6,2 procent 2014 till 5,8 procent 2015.

Under våren och sommaren 2015 indikerade prognoserna att Region Skåne skulle få ett negativt resultat för 2015. Kostnadsutvecklingen bedömdes ligga på en alldeles för hög nivå. Av denna anledning föreslog det rödgröna styret en reformpaus, vilken beslutades av regionstyrelsen i juni 2015. Under hösten har ytterligare ekonomiska åtgärder vidtagits och ett omfattande förbättringsarbete påbörjades.

– De ekonomiska åtgärder som vi vidtagit har gett resultat. Bland annat kan vi se att kostnadsutvecklingen har vänt nedåt. Samtidigt har vi under 2015 genomfört ett stort antal förbättringar och reformer i sjukvården och utökat kollektivtrafiken, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Henrik Fritzon betonar dock att det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt.

– Vi står inför jättelika investeringar i nya sjukhus. För att finansiera dessa investeringar behöver vi ha ett väsentligt större överskott. För att klara det behöver vi fortsätta arbetet för ökad kostnadseffektivitet.

Kostnadsutvecklingen har gått ner med 0,4 procentenheter jämfört med förra året.

– Med tanke på de framtida utmaningar som sjukvården står inför är det särskilt viktigt att kostnadsutvecklingen hålls nere. Vi kan se en förbättring jämfört med förra året men vi har inte riktigt nått den nivå som är nödvändig på lång sikt, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Skåne.

– Det inledda förändringsarbetet måste fortsätta. Det är det enda sättet att skapa förutsättningar för god patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö, säger Anders Åkesson.

Region Skånes bokslutsrapport 2015.

För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Skåne
Tel: 0705-17 32 86

Stefan Brandt (MP), politisk sekreterare
Tel: 0768-87 03 47

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.