Skip to main content

Region Skåne gör ett positivt resultat för 2016

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 11:14 CET

I dag presenterade Region Skåne det preliminära bokslutet för 2016. Det visar ett positivt resultat om 103 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2015 är det en förbättring med 71 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen, justerat för jämförelsestörande poster, fortsätter att sjunka. 2014 uppgick den till 6,2%. Den pressades ned till 5,8% under 2015 och fortsatte att sjunka under 2016 till 5,7%.

– Vi har vänt utvecklingen av ekonomin och Region Skåne redovisar ett plusresultat även om vi inte når budgetmålen. Kostnadsutvecklingen är väsentligt lägre än 2014, men den måste ned ytterligare, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Förbättrad underliggande ekonomi
Resultatet justerat för jämförelsestörande poster är 235 miljoner, vilket är en förbättring med 369 miljoner kronor jämfört med 2015. Det betyder att den underliggande ekonomin förbättrats väsentligt jämfört med 2015.

Det för jämförelsestörande poster justerade resultatet uppgår till 0,7 procent av de samlade intäkterna för skatt, utjämning och bidrag. Enligt budgeten skulle resultatet uppgå till 1 procent av de samlade intäkterna.

Sjukvårdens underskott är alltjämt stora
Sektor vård och hälsa redovisar ett budgetunderskott. Ökade behov och växande efterfrågan på sjukvård samt nya mediciner och behandlingsmetoder är en del av bakgrunden.

– Vi har genomfört omfattande åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten, och det är viktigt att vi fortsätter på den vägen för att skapa utrymme för nya satsningar, inte minst inom primärvården, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Under året har det rödgröna styret genomfört flera satsningar, bland annat på cancervården och personalen.

– Cancersjukvården har förbättrats avsevärt och vi har gjort stora satsningar för att förbättra tillgängligheten i skånsk sjukvård. Vi vill även erbjuda bättre villkor för våra medarbetare. Därför slöt vi nyligen ett regionalt kollektivavtal med Vårdförbundet som går längre och är mer generöst än det centrala avtalet, säger Henrik Fritzon.

För kommentarer, kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.