Skip to main content

Satsningar på handikappidrott och ungas hälsa

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 11:39 CET

"Nu kan vi satsa på att bredda verksamheten och ge fler möjlighet att ta del av vår verksamhet", säger Peter Nilsson, controller FIFH. Här tillsammans med Folkhälsoberedningens ordöfrande Ida Nilsson (MP).

Region Skånes Folkhälsoberedning ska fördela drygt 27,8 miljoner kronor till olika folkhälsosatsningar under 2018. Medlen syftar till att stärka den jämlika hälsan, psykisk hälsa samt barn och ungas hälsa. Man vill bland annat satsa 600 000 kronor på handikappidrotten genom ett stöd till FIFH, Föreningen Idrott För Handikappade.

FIFH är en förening som arbetar med att ge personer med funktionsvariation möjlighet till fortsatt rehabilitering och ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar, såväl träning som tävling. FIFH har verkat i samhället sedan 1956 och har växt till en stabil regional aktör som arbetar och samverkar med en lång rad organisationer i Skåne. FIFH-Hallen i Malmö fungerar som en samlingspunkt och mötesplats för hela Skåne.

– Det är en viktig satsning. FIFH-Hallen innebär träning, rehabilitering och mötesplats i ett för personer med funktionsvariation i hela Skåne. Hälsa ska inte bero på var du råkar bo, dina ekonomiska förutsättningar eller om du har en funktionsvariation. Alla har rätt att få en bra start i livet och att må bra, säger Ida Nilsson, (MP) ordförande i Folkhälsoberedningen.

– Nu kan vi satsa ännu mer på att bli ett regionalt centrum för handikappidrotten. Vi kan locka medlemmar från fler delar av Skåne och göra utökade satsningar i och med Region Skånes stöd, säger Peter Nilsson controller på FIFH.

Stärkt samverkan med idéburen sektor
Bland övriga satsningarna märks ett stöd om 2 250 000 kronor för att förstärka samverkan mellan idéburen sektor och kommunerna. Pengarna ges till lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne.

– Det gläder mig särskilt att regionen fortsätter att förstärka samverkan med idéburen sektor, säger Ida Nilsson, (MP) ordförande i Folkhälsoberedningen.

Några exempel på övriga förslag på satsningar 2018:

  • 3,3 miljoner anslås för satsningar med ett socialt investeringsperspektiv. De ska vara företrädesvis inriktade mot barn och ungas sociala och psykiska hälsa.
  • 200 000 kronor till Familjecentraler. Centralernas syfte är att stärka nätverket kring barnfamiljer genom att vara en mötesplats. Det finns ett samband mellan föräldrars livsvillkor och deras barns hälsa. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne samverkar för att etablera Familjecentraler i hela Skåne. Målsättningen är att det ska finnas en Familjecentral i varje kommun.
  • Skåneveckan för psykisk hälsa, 400 000 kronor. Syftar till att öka kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa och sjukdom. Sedan flera år tillbaka ses en ökande andel sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa.
  • Spelberoendens förening Malmö tilldelas 450 000 kronor.

Folkhälsoberedningens uppdrag är att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla skåningar med särskilt fokus på jämlik hälsa, socialt hållbar samhällsutveckling samt en bra start i livet för barn och unga.

Slutgiltigt beslut om satsningarna tas av regionstyrelsen den 8 februari.

För kommentarer, kontakta
Ida Nilsson, ordförande Folkhälsoberedningen
Tel: 073-413 47 47
Pressbild Ida Nilsson

Peter Nilsson, controller FIFH
Tel: 0733-319983

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.