Skip to main content

Servicevärdar är här för att stanna

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 08:03 CET

Pilotprojektet servicevärd är avslutat och nu anställs servicevärdar på ytterligare 24 avdelningar på SUS i Malmö.

I september förra året påbörjades ett pilotprojekt med servicevärdar på fyra avdelningar på SUS, ett samarbete mellan SUS och servicenämnden. Syftet har varit att utveckla en ny yrkesroll i vården, servicevärd, som kan frigöra tid för vården, bidra till en bättre patientupplevelse, minska vårdrelaterade infektioner och bidra till att rätt kompetens utför rätt arbetsuppgifter.

Projektet har nu avslutats och utvärderats. Utvärderingen visar att servicevärdarna ger mervärde för verksamheten. Undersköterskor fått mer tid till patienten och till samarbete med sjuksköterskor, kvaliteten på lokalvården har höjts och patientflödet har förbättrats då servicevärdarna sköter all hemgångsstädning. Servicevärdarna här bidragit till att öppna fler vårdplatser eftersom vårdpersonalen får mer tid till samarbete och omvårdnad av patienter. Servicevärdar kommer från maj månad i år att anställas på ytterligare 24 avdelningar på SUS i Malmö.

– Det är glädjande att se att utvärderingen visar det vi hade hoppats på, att mer tid frigörs för vården. Rollen som servicevärd har också en stor utvecklingspotential, som fast placerad servicepersonal på vårdavdelningarna möjliggör det för att fler sätt att avlasta vårdpersonalen kan upptäckas över tid, säger Daniel Hedén (S), ordförande i servicenämnden.

Framtidens sjukvård står för stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. I det arbetet är det viktigt att inte enbart se över kompetensmixplaneringen för vårdyrkena som undersköterska, sjuksköterska och läkare utan att även möjliggöra för andra yrkesgrupper att avlasta vårdpersonalen. I det arbetet är servicevärdarna viktiga.

- Det är glädjande att pilotprojektet har haft en sådan positiv effekt på arbetsmiljön för framför allt undersköterskorna. För patienternas del gör servicevärdarnas insats att mer tid kan frigöras åt vård och medicinska insatser. På detta sätt kommer varje yrkesgrupp mer till sin rätt och arbetar med det man är utbildad för. Det är nu viktigt att erfarenheterna från pilotavdelningarna tas tillvara när servicevärdar kommer att införas på fler ställen, säger Katarina Toremalm (MP) vice ordförande i servicenämnden.

Region Skåne har tydliga mål om att öka tillgängligheten till vården, att minska beroendet av bemanningsföretag och att bli en attraktiv arbetsgivare. Även i det arbetet är servicevärdarna nyckelpersoner.

För mer information kontakta

Daniel Hedén (S), ordförande i servicenämnden
Tel: 0734-33 47 87

Katarina Toremalm (MP),vice ordförande i servicenämnden. 
Tel: 070-795 21 96  


Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.