Skip to main content

Skånsk sjukvård bra eller bättre än riket i stort

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 13:59 CET

Socialstyrelsens årliga uppföljning av hälso- och sjukvården visar bland annat på att Region Skånes förbättringsarbete inom patientsäkerhetsområdet har gett positivt resultat.

De två rapporter som socialstyrelsen presenterar idag följer upp svensk hälso- och sjukvård övergripande och ur patientsäkerhetsperspektiv. Region Skånes resultat ligger ofta nära rikssnittet men utmärker sig inom några områden.

Att minska utskrivningen av riskfyllda läkemedel till äldre är ett prioriterat patientsäkerhetsområde. Här har Region Skåne gått från en bottenplacering för några år sedan till att vara bättre än riket i stort. Det skrivs ut hälften så mycket riskfyllda läkemedel till Skånes äldre som för sex år sedan.

Andelen patienter som drabbas av trycksår på Region Skånes sjukhus har minskat de senaste åren och är nu under riksgenomsnittet. Ett resultat av målmedvetet förbättringsarbete av personalen på sjukhusens vårdavdelningar.

 – Personalens arbete har varit avgörande i de framsteg vi ser. Bakom resultatet ligger också beslut om en nollvision mot trycksår orsakade inom sjukvården och handlingsplan för att stärka äldrevården med bland annat läkemedelsgenomgångar, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns en eftersläpning av statistiken i de öppna jämförelserna. Som exempel kan nämnas bristningar vid förlossning, där Region Skåne har dåliga resultat i rapporten med siffror från 2014. Förlossningsavdelningarna har sedan dess arbetat intensivt med förbättringar och färsk statistik visar på en kraftig minskning av allvarliga bristningar vid förlossningar. Årsgenomsnittet för antalet överbeläggningar har ökat något sedan 2014 i hela landet och i Skåne.

Bra patientprocesser och samverkan mellan aktörer är helt avgörande för att åstadkomma förbättringar.

Kontakt:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.