Skip to main content

Startskott för gröna obligationer i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 13:12 CEST

Anders Åkesson, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Region Skåne har för första gången använt sig av gröna obligationer för att finansiera klimatvänliga investeringar. 1,2 miljarder kronor har lånats upp till vindkraftverk, nya pågatåg samt bygget av Sveriges största passivhus.
− Det ger oss både mål och medel att fortsätta satsa klimatsmart, säger Anders Åkesson, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Regionstyrelsen fattade i april i år beslut om att införa gröna obligationer som ett sätt att finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar. Det handlar om en ny form av upplåning där endast projekt som uppfyller fastställda miljö- och klimatmässiga kriterier kan komma ifråga. De som köper obligationerna – det vill säga långivarna, bland annat banker och pensionsfonder – kan samtidigt ställa krav på återrapportering för att följa utvecklingen i projekten.

Nu har Region Skåne gett ut – emitterat – sina första gröna obligationer. Emissionen var på närmare 1,2 miljarder kronor och baserades på tre satsningar som uppfyller miljökraven: Region Skånes vindkraftverk utanför Hultsfred, det nya rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg (Sveriges största passivhus) samt inköp av nya pågatåg. Emissionen övertecknades, vilket innebär att efterfrågan på att köpa obligationerna var större än utbudet.

– Det är glädjande att intresset redan finns. I förlängningen tror jag att gröna obligationer kan bidra till att efterfrågan på långsiktigt hållbara och klimatvänliga satsningar blir ännu större. Det sporrar både oss och marknaden, säger Anders Åkesson.

Han poängterar att utgivningen av de gröna obligationerna inte är en engångsföreteelse utan att regionen tänker fortsätta på den nu inslagna vägen.

– Vi har stora investeringar framför oss de kommande åren, inte minst i form av nybyggnationer inom vården i Helsingborg, Malmö och Lund. Med de höga miljökrav som vi ställer på oss själva ser jag definitivt en möjlighet för oss att ge ut nya gröna obligationer.

För mer information kontakta:
Anders Åkesson, regionråd, Miljöpartiet, 070-517 32 86

Fakta: Gröna obligationer

Gröna obligationer, som utfärdades av Världsbanken 2008, innebär att pengar lånas till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt och är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar samtidigt som gröna utvecklingsprojekt tryggas.

Göteborgs stad var först i världen att använda sig av gröna obligationer och pengarna använde man bland annat till att köpa in 100 elbilar till stadens förvaltningar. Därefter har andra regioner och kommuner öronmärkt pengar till gröna investeringar.

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.