Skip to main content

Verkstadsdepå för Öresundståg godkänns av regionfullmäktige

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 11:54 CET

Regionfullmäktige har idag beslutat att godkänna fortsatt planering av inriktning att uppföra och förvalta en verkstadsdepå för Öresundståg i Hässleholms kommun. En verkstadsdepå som placeras centralt i Öresundstågens trafiksystem ger möjlighet att optimera trafikflödet och förbättra underhållskvaliteten. Under våren 2017 påbörjas upphandling av entreprenader och verkstadsdepån kommer att stå klar för användning under 2019.

- För att kunna förbättra underhållsarbetet av Öresundstågen är en ny verkstadsdepå nödvändig. Två tredjedelar av Öresundstågtrafiken sker på svensk sida, därför är det optimalt att placera verkstadsdepån centralt i Skåne. Det kommer dessutom att generera cirka 200 nya arbetstillfällen, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Verkstadsdepån är en rejäl satsning som ger en effektivare service av tågen. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda fler vagnar – och därmed mer plats ombord – när tågen inte uppehålls lika länge på verkstad. Det är en stor vinst för resenären, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nuvarande verkstad i Helgoland, Danmark har inte tillräcklig kapacitet för att upprätthålla kvaliteten på underhållet och går inte att bygga ut då den ligger på attraktiv mark för bostadsbyggande centralt i Köpenhamn. I april 2015 togs beslut i regionfullmäktige att Region Skåne ska uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun. I beslutet uppdrogs åt kollektivtrafiknämnden att ansvara för att kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
Nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tel. 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP)
1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden tel. 070-6502001

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.