Aspjcnuxlzdyqyde3ny3
Dipsqps2spgzht7pjdh1

​Kina i täten när streaming ökar

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 07:00 CET

Kina tar ett nytt stort steg inom digitalisering och stärker i år sin position som världens största marknad för live-streaming med 4.4 miljarder prenumerationer. Det innebär en ökning med 86 procent sedan 2016, visar den årliga rapporten TMT Predictions från Deloitte.

I13hq5zp90cm6hfrq3se
T0wpjx0myrviiwgtsxfj

​Allt fler företag robotiserar – resultatet överträffar förväntningarna

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:50 CET

Intresset för robotisering och kognitiv/artificiell intelligens växer snabbt bland företag. I en ny undersökning från Deloitte svarar över hälften av bolagen att de påbörjat robotiseringsprojekt. Ytterligare 19 procent planerar att gå vidare med robotisering de närmaste två åren. En stark majoritet uppger att teknologin motsvarar eller överträffar förväntningarna.

Cz2sgyumblwsuf9gcbic
Xr1rdzk9bgehibtzhnnk

​Digital data om kundresan kan ge CMO nyckelroll i ledningsgruppen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:00 CET

Digitaliseringen av företags verksamheter och erbjudanden, samt växande internationella marknader skapar osäkerhet men också möjligheter för marknadschefen. Både rollen i företaget och den personliga karriären påverkas. Detta enligt de nordiska CMO:er/marknadschefer som deltagit i undersökningen Nordic CMO Survey från Deloitte.

M12vgh6clcvrrszfxuc6
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Rune Andersson och Jan Svensson tilldelas Guldklubban 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 15:47 CET

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2017 tilldelas Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård AB i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag.

Cleotcutjir9mc78zcbx
Kpp2ptglbkjavbgyipp7

​Deloitte befäster sin position bland landets bästa skatterådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 11:00 CET

Deloitte utnämns åter till en av de mest kvalificerade skatterådgivarna i Sverige. För nionde året i rad placerar sig företagets skatteexperter i den allra högsta rankningsgruppen Tier 1, enligt det oberoende magasinet International Tax Review.

Koy3gtvttgmyltqv6k6r
Iodh9kbt1kxli7o4zfph Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

CFO Survey - Företagen visar en expansiv agenda

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:30 CET

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.cfosurvey.se och www.sebgroup.com/press.

J1kjuhzmkft1t6fodnxl
Dipsqps2spgzht7pjdh1

​Fingerprint Cards är Sveriges snabbast växande teknologiföretag för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:00 CET

Årets Sweden Technology Fast 50, Deloittes oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknologiföretag, visar på ett gott börsklimat med fler noterade bolag än tidigare. Vinnaren Fingerprint Cards är det första bolaget någonsin att ta hem förstaplatsen två år i rad.

Oglxvtdx155czpdovsz3
Caf0azys2blpute9me31

Pensionärer driver nytt rekord i smartphone-användning

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 09:00 CET

Användningen av smartphones fortsätter att öka. I Norden använder 88 procent av konsumenterna mellan 18 och 75 år smarta telefoner, vilket är en ökning med drygt en procentenhet under det senaste året. Den främsta drivkraften är äldre konsumenter, visar rapporten Global Mobile Consumer Survey – The Nordic Cut från Deloitte.

Media no image

Svensk konkurrenskraft bäst i Norden - World Economic Forums ranking

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 14:27 CEST

World Economic Forum presenterar årligen en ranking av länders konkurrenskraft tillsammans med analyser av de faktorer som driver utvecklingen. The Global Competitiveness Report är baserad på officiell statistik, aktuella rapporter samt bedömningar från företagsledare världen över. I Sverige genomförs undersökningen i samverkan med International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET) och revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Liksom förra året toppas listan av Schweiz, som i år följs av USA, Singapore och Nederländerna. Därefter kommer Tyskland, Hong Kong, Sverige, Storbritannien, Japan och Finland. De nordiska länderna ligger alla högt upp i rankingen medan Syd- och Östeuropa fortsatt placerar sig längre ned på listan.

– Även om Sverige tappat en position i rankingen och inte uppvisar några större förbättringar i år så befäster vi vår position bland de sju bästa länderna i världen. Vår makroekonomiska utveckling är stark medan vi till exempel ser en tillbakagång i förtroendet för grundläggande institutioner. Det är vår fortsatt starka ställning inom innovation, sofistikerade affärsnätverk och förmåga att anamma ny teknik som främst motiverar vår höga ranking, säger Tom Pernodd, Partner på Deloitte.

Rapporten analyserar faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad vi kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen.

– Kompetens och arbetsmarknad är nyckelfrågor för Sverige. Många andra länder har lyckats bättre med att ställa om sina arbetsmarknader mot högre flexibilitet. Utbildningsväsendet och utformningen av våra skatter är andra faktorer som riskerar att på sikt minska viljan att arbeta och investera i Sverige, säger prof. Thomas Andersson, IUET.

Vad gäller den internationella utvecklingen lyfter rapporten fram de faror som följer av de ökade hoten mot en öppen världsekonomi, ökande inkomstklyftor samt beroendet av det finansiella systemet. Här noteras risker framöver för de amerikanska och brittiska ekonomierna, även om dessa ännu inte fått effekter för de här ländernas positioner. Till de länder som globalt sett gått framåt mest hör Israel och Iran, medan Kina och Indien, vilka tidigare år flyttat fram sina positioner, nu ligger tämligen stabilt på 27:e respektive 40:e plats.

Läs rapporten i sin helhet

För mer information; vänligen kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte på +46 75-246 30 60, tpernodd@deloitte.se eller professor Thomas Andersson, IUET, på +46 733-83 50 63, eller thomas.andersson@iuet.se.


Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 35 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över. I år har 137 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten. Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten framhåller vikten av att långsiktigt fokusera på att stärka konkurrenskraft och produktivitet för att kunna förbättra villkoren för människor och miljö samt att ta ansvar för framtida generationer. Den ger även verktyg för beslutsfattare att driva på reformarbete i rätt riktning, med insikter från länder över hela världen.

Rapporten, som benämns "The Global Competitiveness Report 2017 - 2018", rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Sverige faller en position, till sjunde plats, i den globala rankingen av ländernas konkurrenskraft som publiceras av World Economic Forum (WEF) i The Global Competitiveness Report 2017-2018. De senaste årens uppåtgående trend har därmed stoppats upp. I Norden rankas Sverige dock främst och behåller sin position som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder.

Läs vidare »
Axzzq2xqnudgcorchy7r

Deloitte Digital acquires creative agency Acne

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 09:00 CEST

Deloitte North West Europe today announces the acquisition of Acne, the award-winning European creative agency.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • chahlgren@deloitte.se
  • 0708-14 23 20

Om Deloitte

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Adress