Bvhz2aadmcjtwfpzy5cd

DeltaNordic tror på fortsatt uppgång och knyter värdefulla kontakter på Elmia

Nyheter   •   Dec 08, 2017 09:53 CET

​DeltaNordic ställde ut för åttonde året i rad på Elmia Subcontractor. Årets mässa slog rekord med 1200 utställande företag.​

Media no image

DeltaNordic makes big statement of intent for the future with new management

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 15:39 CET

Jörgen Söderström is returning as CEO of DeltaNordic and Fredrik Mannerheim is assuming the role of executive chair of the board while Mårten Sjölander joins as CFO. The changes signify an intense focus on developing business out in the market.

In recent years, DeltaNordic has worked hard internally to adapt its market offer, develop its production system and optimize utilization of its Three production units in Örnsköldsvik, Kungsängen and Nanjing.

On an increasingly volatile market driven by unrest around the world, greater adaptation and flexibility in relation to both the market and customers, while maintaining profitability, is imperative and the company sees this as the sole key to success.

As part of the company's investment initiative, major management changes are now being implemented. Company owner Fredrik Mannerheim will assume the role of chair of the board.

“The aim is to cut one step in the executive management chain to enable quicker decision making and I will have a far more hands-on presence in the company,” Mannerheim says.

Jörgen Söderström is to become CEO. Söderström, who previously owned the business in Örnsköldsvik and was CEO of DeltaNordic from 2012-2016, is very familiar with both the business and the sector. He has been an active director of the DeltaNordic board.

“Söderström has a strong entrepreneurial drive and can drive development forward with rapid executive decisions, which is necessary for success on our volatile market,” Mannerheim adds.

Mårten Sjölander will join as CFO effective 1 December. Sjölander has a background in the DeltaNordic Group and has many years’ experience of the electrical and electronics sector.

“With Sjölander onboard, we are gaining a CFO with profound knowledge and experience of a manufacturing workshop company that will ensure excellent support and assistance in the important change work we are now implementing.

“We welcome Söderström and Sjölander to DeltaNordic and at the same time would like to thank our previous management for their efforts on behalf of the company.

“To once again be given the opportunity to lead this organization feels both honorable and incredibly exciting,” new CEO Söderström says. As we are also now able to complete our management team with Mårten Sjölander as new CFO means we are ready to meet coming challenges.”

For more information, please contact Fredrik Mannerheim +46 (0) 70 311 0860 or Jörgen Söderström +46 (0) 70 265 60 64.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DeltaNordic is a Swedish company supplying advanced electric and electronic systems solutions to customers on the global market. From design throughout the entire product lifecycle. Offering lifelong service and support.

The company was founded in 1949 and is owned by MIND Industrial Group. DeltaNordic has production plants in Kungsängen (Stockholm), in Örnsköldsvik (northern Sweden) and in Nanjing (China) with headquarter in Örnsköldsvik. 

Jörgen Söderström is returning as CEO of DeltaNordic and Fredrik Mannerheim is assuming the role of executive chair of the board while Mårten Sjölander joins as CFO. The changes signify an intense focus on developing business out in the market.

Läs vidare »
Media no image

DeltaNordic storsatsar på framtiden med ny ledning

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 15:31 CET

Jörgen Söderström kommer tillbaka som CEO i DeltaNordic och Fredrik Mannerheim tar rollen som arbetande styrelseordförande samt Mårten Sjölander går in som CFO. Förändringen markerar ett starkt fokus på att utveckla affären ut mot marknaden.

DeltaNordic har de senaste åren arbetat hårt internt med anpassning av erbjudandet, utveckling av produktionssystemet samt optimalt nyttjande av de Tre produktionsenheterna Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing.

På en alltmer volatil marknad som drivs av en orolig omvärld är stor anpassning och flexibilitet gentemot marknad och kunder tillsammans med bibehållen lönsamhet nödvändigt och företaget ser det som enda nyckeln till framgång.

Som ett led i företagets satsning genomförs nu stora förändringar i ledningen. Fredrik Mannerheim, tillika ägare övertar rollen som styrelseordförande.

- Syftet är att kapa ett led i den högsta ledningen och på så vis få snabbare beslutsprocesser och att jag kommer närmare verksamheten, säger Fredrik.

Jörgen Söderström övertar CEO-rollen. Jörgen, tidigare ägare av verksamheten i Örnsköldsvik och DeltaNordics CEO under perioden 2012-2016, är väl insatt i både verksamheten och branschen. Han har aktivt jobbat som ordinarie ledamot i DeltaNordics styrelse.

- Jörgen är starkt entreprenörsdriven och kan driva utvecklingen framåt med snabba affärsmässiga beslut, vilket är nödvändigt för att lyckas på vår volatila marknad, fortsätter Fredrik.

Mårten Sjölander övertar CFO-tjänsten från och med december. Mårten har ett förflutet i DeltaNordic-koncernen och har många års erfarenhet av el- och elektronikbranschen.

- Med Mårten ombord får vi en CFO med djup kunskap och erfarenhet av producerande verkstadsföretag vilket borgar för stöd och support i det viktiga förändringsarbetet vi nu genomför.

- Vi välkomnar Jörgen och Mårten till DeltaNordic och vill samtidigt tacka den tidigare ledningen för deras insatser i bolaget.

- Att återigen få möjligheten att leda denna organisation känns hedersamt och väldigt roligt, säger Jörgen Söderström, tillträdande CEO. När vi dessutom får möjligheten att komplettera nuvarande ledning med Mårten Sjölander som ny CFO gör det oss redo att möta kommande utmaningar.

För mer information, kontakta Fredrik Mannerheim 070 3110860 eller Jörgen Söderström 070 2656064.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DeltaNordic erbjuder kompletta lösningar inom elektriska och elektroniska system till kunder på den internationella marknaden. Från idé genom hela produktlivscykeln. Med erbjudande om support under produktens livstid.

Företaget startade 1949 och ägs av MIND Industrial Group. DeltaNordic har huvudkontor i Örnsköldsvik och finns representerade i Kungsängen (norr om Stockholm) samt i Nanjing, Kina. Med produktion på alla tre orterna.

Jörgen Söderström kommer tillbaka som CEO i DeltaNordic och Fredrik Mannerheim tar rollen som arbetande styrelseordförande samt Mårten Sjölander går in som CFO. Förändringen markerar ett starkt fokus på att utveckla affären ut mot marknaden.

Läs vidare »
Eleupkjvswph8ffwnnxg

DeltaNordic deltar i Produktionslyftet

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 13:27 CET

I samarbete med Produktionslyftet fortsätter DeltaNordic den Lean-resa som inleddes under 2016. Produktionslyftet omfattar hela företaget – ledning och administration tillsammans med produktion. Syftet är att genom att utbilda, skapa ordning och reda, jobba med ständiga förbättringar och fördela ansvar skapas en attraktiv arbetsplats.

Q26jjfqw9fbvfca5ixys

DeltaNordic satsar på kvalitet och arbetsmiljö med ny lackrobot

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 09:26 CET

Som ett steg i arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar har DeltaNordic investerat i en lackrobot som finns på plats i lokalerna i Örnsköldsvik. Den nya roboten börjar användas efter julhelgerna. Investeringen innebär en klar förbättring av både arbetsmiljö och produktkvalitet.

M75jpcrwxpxbbghxgife

Mässdeltagande gav god utdelning

Nyheter   •   Dec 06, 2016 11:00 CET

DeltaNordic deltog under november i Elmia Subcontractor i Jönköping 8-11 november och EuroExpo Industrimässa i Kiruna 10-11 november. Vid Elmia i Jönköping presenterades DeltaNordics nya design- och produktutvecklingskoncept som mottogs med stort intresse.

Kb8hc1i84d4rvnf85xak

DeltaNordic blir ett företag

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 12:12 CEST

Den 1 oktober 2016 läggs en av de viktigaste pusselbitarna i skapandet av Nordens främsta kontraktstillverkare av avancerade elektriska och elektroniska system. En fusion av DeltaNordics svenska verksamheter i Örnsköldsvik (DeltaEltech) och Kungsängen (DeltaElectric) ger företaget nya förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt bredda och utöka erbjudandet.

Eaw0aaryh1ysllptbthh

DeltaNordic växer strategiskt och innovativt med Knightec!

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2015 08:00 CET

​Förväntningarna på produktionsbolag växer och man behöver i större omfattning kunna hantera även utveckling, konstruktion och design. I ett nytt partneravtal med Knightec säkrar DeltaNordic den kompetensen.

Bilder & Videor 10 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Chief Marketing Officer - CMO
 • DeltaNordic
 • patrik.thelin@deltanordicgroup.se
 • 0660-29 98 6660-29 98 66
 • 070-677 60 88

 • Presskontakt
 • Managing Director
 • DeltaNordic China
 • stefan.spehar@deltanordicgroup.se
 • Telephone Sweden +46-705584072
 • Telephone China +8618913800111

Om DeltaNordic AB

Avancerade lösningar för elektriska och elektroniska system

DeltaNordic erbjuder kompletta lösningar inom elektriska och elektroniska system ofta för krävande miljöer. Från idé till färdig produkt och dokumentation.

Företaget startade redan 1981. Vi tror på långa relationer och har livslång support på våra lösningar. DeltaNordic har huvudkontor i Örnsköldsvik och finns representerade i Kungsängen (norr om Stockholm) och i Nanjing, Kina. Med produktion på alla tre orterna.

Adress

 • DeltaNordic AB
 • Björnavägen 74
 • 891 42 Örnsköldsvik
 • Sweden

Länkar