Skip to main content

Vilket kemikalieskåp ska du välja? Tre frågor som besvarar frågan.

Blogginlägg   •   Mar 28, 2019 08:00 CET

Vilket kemikalieskåp ska du välja?

Tre frågor du bör ställa dig INNAN köp av ett kemikalieskåp

På många företag hör användning av farliga kemikalier till vardagen och är praktiskt taget oundvikligt. Mängderna av  kemikalier som föreskrivs för det dagliga arbetet begränsas efter dagsbehovet/skiftlagets behov. Volymer utöver detta måste förvaras och omfattas då av särskilda specifikationer och föreskrifter. Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

Farliga kemikalier får i princip inte förvaras på platser där de kan utgöra en fara för anställda eller andra personer. Regelverk kring vilka mängder som får förvaras utanför lager och när kompletterande och särskilda skyddsåtgärder ska beaktas. Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om behållaren skulle spricka. Förpackningarna skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada. Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Detta kan även vara nödvändigt vid lägre volymer till följd av riskbedömningen.

På grund av det stora utbudet av olika brandsäkra skåp är det inte så lätt att hitta rätt skåp för dina behov. Dessa frågor bör du ställa dig för att försäkra dig om att ditt skåp uppfyller regler och krav.

1. Vilken typ av skåp krävs?

Det är egenskaperna hos ämnet du ska förvara som avgör vilket skåp du behöver använda. Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet (kallas även SDB eller MSDS), avsnitt 7, Hantering och Lagring. Där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur ämnet ska förvaras. För att välja lämplig skåpstyp är det bäst att utgå från den största potentiella faran för materialet. Följande guide hjälper dig med din strategi och visar lämpliga produktexempel.

2. Vilken utrustning krävs till kemikalieskåpet?

Beroende på modell erbjuder DENIOS kemikalieskåp med olika utrustningsalternativ för säkert och bekvämt arbete.

Teknisk ventilation

En viktig faktor i samband med risker och arbetstagarnas säkerhet är ventilationen. Speciellt vid förvaring av brandfarlig vara måste – om teknisk ventilation saknas – kraven för Ex-zoner i eller runt skåpet alltid följas resp. garanteras. Detta motsvarar ATEX-RL 1999/92/EG, eftersom man för att undvika explosiva atmosfärer (primärt explosionsskydd) alltid måste vidta åtgärder. Även försäkringsbolag kan kräva teknisk ventilation som skyddande åtgärd. Om frätande eller giftiga ämnen förvaras eller om obehaglig lukt uppstår på grund av förvarade ämnen, ska normalt teknisk ventilation installeras (Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker). Beroende på modell har brandsäkra skåp naturlig avluftning eller frånluftsanslutningar för ventilation till utsidan. Med DENIOS adapter går det dessutom att säkerställa teknisk ventilation till en rimlig kostnad utan att man behöver installera dyra frånluftssystem och införa explosionsskyddande åtgärder.

För- och nackdelar med teknisk ventilation (minst tiofaldig/h):Behovsanpassat dörrutförande

Manuellt manövrerade pardörrar (enkeldörr eller pardörr) är de vanligaste varianterna. Som platsbesparande lösning när det finns begränsat med utrymme kan vi även erbjuda modeller med vikdörrar, skjutdörrar, jalusier eller utdragbara hyllor. Dessutom är säkerhetsaspekterna vid valet av dörr inte försumbara. I händelse av brand är självstängande dörrar och lådor ett måste när det gäller förvaring av brandfarlig vara. DENIOS brandsäkra skåp har smältbläck som stänger dörrar i händelse av brand, som standard. Modeller med självstängande dörrar, efter 60 sekunder, finns både med klassiska dörrar och för utdragsskåpet (ljudsignal och optisk varningssignal aktiveras innan dörrarna stängs). Skåpen stängs således säkert efter varje användning. För att ha koll på innehållet finns det även modeller med fönster i dörrarna. Det är en självklarhet för oss att våra skåp är låsbara, för att skydda det förvarade godset mot obehörigt tillträde.


Ska skåpet vara underkörbart?

Beroende på modell kan brandsäkra skåp utrustas med en underkörbar sockel. Det kan löna sig att beakta det här kriteriet inför ett köp om man kan förvänta sig att skåpet kommer att flyttas runt ofta (OBS! Transportera endast brandsäkra skåp som är tomma!). Sockeln gör att man enkelt kan köra in gafflarna på en gaffellyftvagn eller gaffeltruck under skåpet och slipper därmed lasta på pallar. För att transportera skåpet internt i verksamheten. I kombination med DENIOS adapter för teknisk ventilation ger dessa skåp maximal flexibilitet vid valet av uppställningsplats

Genomtänkt indelning av de olika facken

Alla brandsäkra skåp har en beprövad standardinredning. För att möjliggöra flexibel förvaring av farliga kemikalier och kunna möta aktuella behov går det att anpassa lagerplanen på många av våra modeller. Höjdjusterbara uppsamlingskärl och hyllplan gör att förvaringsytan kan utnyttjas optimalt. Extra hyllor, uppsamlingskärl och golvkärl kan konfigureras beroende på modell, resp. fås som tillval.

Kombiskåp är den perfekta lösningen när det handlar om förvaring av mindre mängder av olika farliga kemikalier. Här gör de lodräta skiljeväggarna att man kan förvara olika ämnen åtskilda i ett skåp. Kemikalieskåp kan fås i modeller med brandsäker säkerhetsbox typ 30 enligt SS-EN 14470-1, som ger det nödvändiga brandskyddet för mindre mängder av brandfarliga farliga kemikalier.

Effektivt skydd mot läckage

I händelse av ett läckage är ett uppsamlingskärl den viktigaste utrustningen för hålla kvar vätskor. Uppsamlingskärl av stål eller plast används i alla typer av brandsäkra skåp för brandfarliga vätskor, icke brandfarliga kemikalier eller vid korrosiva ämnen som syror och baser. Ett stort antal av dessa uppsamlingskärl är certifierade produkter i enlighet med StawaR eller med allmänt byggtekniskt godkännande. Detta befriar dig från den eventuella skyldigheten att kontrollera Kärlsystemen och vid ett läckage kan du bevisa att de lagstadgade kraven är uppfyllda.

För att skydda hyllor av stålplåt mot korrosion vid förvaring av frätande kemikalier kan man även använda sig av insatser av plast. Många av våra brandsäkra skåp är utrustade med utdragbara uppsamlingskärl som gör att du kommer åt de förvarade varorna (småbehållare ≤ 1 liter) betydligt lättare. Utdragskärl kan även samla upp dropp från avtappning och påfyllning av miljöfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Varning! Om aktiviteter som avtappning och påfyllning av mindre mängder görs vid det brandsäkra skåpet, anses detta vara en aktiv förvaringsplats och ska bedömas separat i riskbedömningen. Brandsäkra skåp för brandfarlig vara används uteslutande för passiv förvaring. Om brandfarliga ämnen lagras aktivt, ska riskerna bedömas separat och ytterligare säkerhetsåtgärder bör vidtas innan användning.

Vill du vara helt säker?
Fråga oss! För aktiv förvaring av brandfarlig vara kan vi erbjuda rymliga brandskyddslager och lämplig säkerhetsutrustning.

3. Vilka dimensioner och vilken kapacitet måste kemikalieskåpet ha?

Beroende på volymerna som ska förvaras och den yta som finns tillgänglig där kemikalierna ska användas väljer kunden som regel mellan ett klassiskt skåp, som kan placeras bredvid arbetsbänken eller arbetsbordet (kan fås i olika bredd beroende på modell), ett underskåp eller ett väggskåp som skruvas fast direkt på väggen. Om du förutom småbehållare även vill kunna lagra fat i arbetslokalen, kan du använda ett fatskåp som är speciellt utformat för förvaring av 200-litersfat.

Den senaste nyheten inom brandsäkra skåp: Det utdragbara brandklassade kemikalieskåpet Scoper – en otroligt yteffektiv lösning som passar varje arbetsplats. Nyfiken?

Läs mer om Scoper

Vi hjälper dig gärna!

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna! 

  • Rådgivning: Tel. 036 - 39 56 60

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.
Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.