Skip to main content

Explosionsrisk vid samförvaring av kemikalier.

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:00 CEST

I industrin hanteras dagligen stora mängder kemikalier och medvetenheten om riskerna med dessa brister på många håll. Ett område som det mycket sällan tas hänsyn till, och som även saknar ledning i lagstiftningen, är riskerna vid samförvaring. Att förvara kemikalier, med olika karaktär, tillsammans kan innebära mycket stora risker och vid läckage skapas både gasutveckling såväl som ökad brandrisk. Detta betyder ökad risk både för driftstopp och personskada och borde vara av yttersta intresse för företagen.

 – Vi märker att pågående kemikaliedebatt kring cocktaileffekterna har fått ansvariga ute på företagen att reagera. Det räcker inte längre att ha koll på riskerna med en kemikalie utan kunskaperna behöver breddas kring hur olika kemikalier reagerar tillsammans. Ett exempel är syror och baser som behöver hållas separerade för en säker lagring, säger Krister Engvall säkerhetsrådgivare på DENIOS.

Kunskaperna kring säker kemikaliehantering behöver förbättras.

Företaget DENIOS har verkat för lagenlig och säker hantering av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet i 27 år.

– Vi får indikationer om att kunskapen kring kemikaliehantering och cocktaileffekten är bristfällig och att riskmedvetenheten är relativt låg. I Tyskland, där DENIOS grundades, har man under många år utbildat på seminarier i ämnena samförvaring, aktuell lagstiftning, miljöskydd samt driftsäkerhet, med positiv utveckling för miljö och människa som följd. Vi tycker det är mycket positivt att kemikaliedebatten har väckts även i Sverige och vill bidra med erfarenheter och kunskap från våra grannländer i Europa, säger Linus Jacker VD på DENIOS Sverige.

För att sprida kunskapen kring risker med samförvaring finns DENIOS ”Handbok om Farliga ämnen” som ger en snabb överblick i syfte att upprätta lagenlig förvaring av farliga ämnen och arbetssäkerhet.  DENIOS har även en experimentsföreläsning där de vanligaste förekommande kemikalierna i industrin idag används. Föreläsningen med både explosioner och eld, även om det är i liten skala, visar tydligt kemikaliernas samverkan. 

Mer information om säker hantering av farliga ämnen finner du i det senaste numret av DENIOS huvudkatalog, som kan beställas på tel. 036-39 56 60 eller besök www.denios.se

DENIOS är världens ledande företag för lagring och hantering av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet. Ett motiverat, hårt arbetande team som konstant söker efter nya idéer och lösningar som påverkar framtiden på ett positivt sätt.

Med hög produktkvalitet, snabb leveransservice och kompetent rådgivning erbjuder vi bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser alla problem inom hantering av farliga ämnen.

DENIOS (Dennig Industrial Operational Safety) såg redan tidigt vilken betydelse globalt miljöskydd har och har utvecklat produkter för att skydda vår miljö i mer än 25 år. Alla tekniska åtgärder ska minska människans påverkan på miljön. Detta arbetar DENIOS med konsekvent, även utanför Sveriges gränser. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy