Kozovzf1x0ucatpoppd4

Samling kring Vänern 9-10 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 17:23 CET

Den 9–10 mars 2017 hålls Vänertinget i Lidbeckska huset i Lidköping. Vänertinget är en konferens och mötesplats för de som är intresserade av Vänern. Föreningar, organisationer och företag träffas och byter erfarenheter, blir inspirerade av goda exempel och planerar gemensamma framtida insatser. Närmare 100 personer besöker årets konferens.

Y6ltznl8yrxygwn4ebxu

Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 11:11 CET

Vad behövs för att besöksnäringen ska fortsätta att utvecklas på Kinnekulle? Denna fråga ställdes på ett par workshops som Destination Läckö-Kinnekulle AB genomförde tillsammans med aktörer från såväl företag som föreningar och andra turismrelaterade aktörer i höstas.

Icevgswbdsul0l5toeks

Pressmöte: Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 09:00 CET

Kinnekulle har många spännande besöksmål som alla är speciella på sitt sätt. Men för att fler ska upptäcka dessa har Destination Läckö-Kinnekulle AB tillsammans med verksamma aktörer på ”det blommande berget” identifierat att det behövs ett gemensamt tema som skapar en tydlig helhet för att det ska bli enklare och mer tillgängligt att besöka det.

Qaaob14qmowptqk9udma

Europa nästa för Destination Läckö-Kinnekulle

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 14:24 CET

Nu står det klart att Destination Läckö-Kinnekulle AB kommer medverka på ITB mässan i Berlin 11-12 mars tillsammans med b.la Visit Sweden. ITB mässan i Berlin är världens största fack- och konsument mässa inom turism och lockar årligen strax över 170 000 besökare. Det är utställare från 180 olika länder som visar upp sitt utbud.

Gllhersiovl4qunifq5y

Informationsmöte projektet i Resville

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 10:52 CET

I november så beviljade LEADER Nordvästra Skaraborg stöd till ett utvecklingsprojekt i Resville och nu är det snart dags att sätta igång på allvar med det. Men vad är det egentligen som kommer att hända i Resville, hur kommer arbetet att ske och kanske framförallt hur fungerar ett projekt enligt LEADER.

Sysjwnpdbnxihkbtc31h

Förstudie om ny boendeanläggning på Kinnekulle

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 14:03 CET

Kinnekulle är Götene kommuns viktigaste kännetecken och ett av Västsveriges största besöksmål. Uppskattningsvis besöks Kinnekulle av omkring 350 000 besökare per år, vilket är en imponerande siffra i relation till kommunens drygt 13 000 invånare. För att ta tillvara på Kinnekulles dragningskraft utreds möjligheterna att etablera en ny boendeanläggning på Kinnekulle.

Gllhersiovl4qunifq5y

Resville utvecklas som besöksmål

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 09:00 CET

​Elin Sjöstedt, projektledare på Destination Läckö-Kinnekulle AB har i samverkan med Resville Bygdegille under hösten arbetat med en projektansökan kring byn Resville. Ambitionen är att den unika naturmiljön och de historiska lämningarna ska bli tillgängliga för fler och därigenom skapa ett ytterligare attraktivt besöksmål på Lidköpings vackra landsbygd.

Exks9hl6ulhxkclybcs5

Resville – dags att vaska fram den dolda pärlan

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 14:00 CET

I Resville, en by cirka en mil utanför Lidköping finns en välbevarad kvarnmiljö längs ån Flian. Området har unika värden utifrån såväl historia som natur vilket dock få känner till. Destination Läckö-Kinnekulle AB tillsammans med Resville Bygdegille har skickat in en projektansökan till Leader Nordvästra Skaraborg för att få utveckla Resville till det besöksmål som det har potential att vara.

Cwsjlop6bblcc2j9eskj

Krigshistoria i Skaraborg

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 10:40 CET

Även om Sverige som land inte varit en direkt medverkande part under de två stora världskrig som präglat 1900-tals historien, så finns ändå spännande spår i Västra Skaraborg som vittnar om dess krigshistoria. Detta har Destination Läckö-Kinnekulle AB tagit till vara på och lämnat in en projektansökan till Skaraborgs Kommunalförbund för att få resurser till att genomföra en förstudie på detta tema.

Ziwmn6gueoevlb9vvkbk

Gemensam förstudie för besöksnäringsutveckling i Västra Skaraborg

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 09:00 CET

Det har under en tid funnits en ambition hos samverkande kommuner i Västra Skaraborg att göra en större gemensam satsning inom besöksnäring med huvudsyfte att få fler besökare att upptäcka Västra Skaraborgs vackra område och unika besöksmål.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD/Turistchef
  • jim@lackokinnekulle.se
  • 0510-20096
  • 0703548316

Om Destination Läckö-Kinnekulle AB

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av kommunerna Götene och Lidköping tillsammans med näringslivet i de båda kommunerna. Destinationsbolaget har i uppdrag att arbeta med destinationsmarknadsföring, affärsutveckling och utveckling av nya och befintliga besöksmål, evenemang, mottagningsservice och tjänsteförsäljning.