Skip to main content

Lars Linken Lindqvist lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande i Destination Östersund AB

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2016 16:10 CET

Efter snart 2 år som styrelseordförande för Destination Östersund AB lämnar Lars Linken Lindqvist sitt uppdrag. Han tillträdde 2015 för att tillsammans med styrelsen arbeta fram nya strategiska utvecklingsområden och se till att den operativa ledningen började arbeta efter den fastlagda strategin.

”Det har varit en fantastisk tid. Mitt uppdrag tillsammans med styrelsen var att arbeta fram en ny strategisk inriktning för Destination Östersund. Det är nu genomfört och arbetet utifrån den rullar på. När jag nu fått det stora förtroendet att leda Alpina VM 2019 som styrelseordförande har jag fattat beslutet att lämna uppdraget i Destination Östersund några månader tidigare än planerat. Detta för att inte företräda olika intressen”, säger Lars Lindqvist.

Destination Östersund AB kommer att hålla en extra bolagsstämma 10 januari där ny styrelseordförande utses. Lars Linken Lindqvist fortsätter sitt uppdrag till dess ny styrelseordförande är utsedd.

För mer information;

Lars Linken Lindqvist, styrelseordförande Destination Östersund AB, 070-636 20 07
Anette Tandberg, VD Destination Östersund AB, 070-663 25 10

Destination Östersund utvecklar och marknadsför bilden av Östersund gentemot privat/affärsresebesökare, kongress och event. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Östersund som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Det gör vi bl a genom Visit Östersund, ett samägt bolag med kommunen som också driver Turistbyrå och via partnerskapet Östersund Convention. 2015 omsatte besöksnäringen i Östersund 600 Mkr och vi hade över en miljon gästnätter (varav 390 000 kommersiella gästnätter). Merparten av de utländska besökarna kommer från Norge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera