Skip to main content

​Östersunds turistnätter minskade, men fortfarande stabilt

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 10:42 CEST

Under juni – augusti registrerades 194 060 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Östersund. Det är en minskning med en procent jämfört med motsvarande period 2016.

Det är Tillväxtverket/SCB som släppt den preliminära gästnattsstatistiken för sommarmånaderna. Statistiken visar det kommersiella boendet, dvs boende på hotell, stugbyar, camping och vandrarhem men som inte inkluderar husbilsgäster på ställplatser, bokningar via Airbnb, övernattningar i eget fritidshus samt övernattande hos släkt och vänner.

- Sommaren inleddes starkt med en bra juni, berättar Anette Tandberg, VD för Destination Östersund. Men både juli och augusti har medfört ett tapp i antalet gästnätter, där norska marknaden står för det största procentuella tappet, vilket naturligtvis är en besvikelse.

Men en jämförelse med andra orter för perioden juni – augusti visar att Östersund ligger bättre till än flera av andra svenska turistmål. Sundsvall har minskat antalet gästnätter med -6 %, Åre med -2%, Karlstad med -7% och riket som helhet har backat med -1%. En stad som däremot lyckats ökat sina gästnätter under sommaren, är Umeå med +8%.

-Om vi ser på landet som helhet så ligger vi fortfarande bra till och är ett starkt resmål. Hos oss är det framförallt camping/stugby som tappat gästnätter under juli och augusti, och vår första analys visar att det delvis kan förklaras av den kalla sommaren.

Besöksnäringens aktörer ger också bilden av en generellt sett godkänd sommar. Några av de större besöksmålen har tappat besökare medan andra, mindre väderkänsliga besöksmål glädjande nog kan uppvisa en ökning av antalet besökare.

Destination Östersund har i sommar genomfört en omfattande gästundersökning, och i dagarna går också en stor imageundersökning ut i Tröndelag för att få mer kunskap om hur den viktiga norgegästen ser på Östersund som resmål. Resultatet av undersökningarna ska användas för att fortsätta utveckla Östersund som besöksdestination för fler potentiella gäster. Och trots ett litet tapp i sommar så ser det ljust ut för Östersund.

-Sett över de senaste 12 månaderna ser vi en glädjande och positiv trend för Östersund med en total ökning på fyra procent, en trend vi hoppas håller i sig, avslutar Anette.


Siffrorna är preliminära för augusti.


För mer information:

Anette Tandberg, VD Destination Östersund, 070- 663 25 10

Elisabeth Richardsson, Marknadsansvarig, 070-221 22 36

Destination Östersund utvecklar och marknadsför bilden av Östersund till besökare, kongresser, möten och evenemang. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Östersund som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. 2016 omsatte besöksnäringen i Östersund 710 Mkr och vi hade över en miljon gästnätter (varav 411 000 kommersiella gästnätter). 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy