Skip to main content

Ny utbildning av affärsinriktad dataanalytiker, Certifierad Business Data Analyst

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 16:52 CEST

Dataföreningen Kompetens och Stockholms universitet lanserar en ny utbildning och certifiering av affärsinriktad dataanalytiker, eller Business Data Analyst som rollen kallas internationellt.

Affärs- och verksamhetsutveckling blir allt mer datadriven. Varje dag skapas över tre exabyte data runt om i världen via till exempel betaltransaktioner, sensorer, mobiler, uppkopplade apparater, sociala medier, logistikspårning och smarta elnät.

Med Big Data är det möjligt att spåra trender och mönster i dessa enorma flöden. Förmågan att hantera och analysera extrema datamängder har blivit utslagsgivande för framtida innovation, konkurrenskraft och produktivitet.

Oxfordprofessorn Viktor Mayer-Schönberger och Economist-journalisten Kenneth Cukier skrev för drygt ett år sedan den tongivande boken Big Data – A revolution that will transform how we live, work and think. De förutspådde att behovet av dataanlytiker kommer att öka dramatiskt. Nu varnar de för att det enbart i USA kan uppstå brist på minst 100.000 dataanalytiker inom de närmaste åren.

– Vi märker av en ökad efterfrågan även i Sverige, säger Marie Ställvik Sandberg som är vd för Dataföreningen Kompetens. För att möta behovet av kompetens lanserar vi nu en certifierande utbildning av affärsinriktade dataanlytiker i samarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, Vi använder titeln Business Data Analyst, som blivit internationellt vedertagen.

Kursprogrammet är på åtta dagar, fördelat på fyra tillfällen. Mellan kurstillfällena ägnar sig kursdeltagarna åt självstudier och projektarbeten. I programmet ingår också en certifiering speciellt framtagen för rollen av Dataföreningen Kompetens och Stockholms universitet, DFK-CBDA.

– Vi ser det här som en möjlighet att nå högskoleutbildade i behov av vidareutbildning, säger Gustaf Juell-Skielse som är koordinator för forskning inom e-government vid Stockholms universitet. Institutionen bedriver forskning inom bland annat data mining, språkteknologi och affärsmodeller. Genom utbildningen når vi ut med forskningen till företag och myndigheter och kan bidra till  innovation av tjänster,  affärsutveckling med öppen data och ökad konkurrenskraft.

Kursinnehållet är baserat på en tillämpning av modellen CRISP-DM för stora datamängder. Kursprogrammet är indelat i de fyra blocken affärsperspektivet, teknik och metoder för dataanalys, dataanalys i praktiken samt tillämpning och certifiering. Innehållet bygger både på akademisk forskning och erfarenheter från praktiskt tillämpning i företag och organisationer.

Lärare är

  • Gustaf Juell-Skielse
  • Henrik Boström, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet
  • Till Gutzen, partner i private equity-bolaget Cubera
  • Panagiotis Papapetrou, Associate Professor på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet
  • Robert Elm, vd för IRM Business Innovation
  • Aron Larsson, docent i data- och systemvetenskap
  • Erik Perjons, fil. dr. i data- och systemvetenskap och forskare vid Stockholms universitet
  • Anders Thelemyr, civilingenjör från KTH med inriktning informationssystem.

Den första kursomgången startar 2-3 december 2014.

Mer information om utbildningen finns på http://dfkompetens.se/business-data-analyst.

Kontaktpersoner

Stockholms universitet
Anders Thelemyr
08-16 16 24
thelemyr@dsv.su.se

Dataföreningen Kompetens
Christer Berg
070-738 00 48
Christer.berg@dfkompetens.se

Dataföreningen Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning

Varje år genomför Dataföreningen Kompetens cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.500 deltagare. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och räknas som en av de största inom marknadssegmentet. Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB) är ett dotterbolag till Dataföreningen, en oberoende intresseorganisation för IT-verksamma. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy