Skip to main content

DHL hjälper leksakstillverkaren Brio i europeisk babyboom

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 08:00 CEST

Expansion på den europeiska marknaden med hjälp av landbaserade transporter väg till framgång i kärvt ekonomiskt klimat

Stockholm, 26 september 2008. DHL Express Sverige och leksakstillverkaren Brio har ingått ett tvåårigt avtal kring den landbaserade transporttjänsten Europlus. Fokus ligger på länder såsom Frankrike, Storbritannien och Irland, där det en längre tid rått en babyboom. Initialt är den totala volymen beräknad till uppemot 50000 försändelser per år.

Det är inte bara i Sverige det råder babyboom. Uppgifter från EU:s statistikcentral Eurostat visar att nativitetskurvan ökat kraftigt hos en majoritet av EU-länderna. Denna trend har varit särskilt tydlig under de senaste tio åren. Och som direkt effekt ser svenska Brio en snabbt ökande efterfrågan på sina leksaker, babyprodukter och barnvagnar.

Detta ställer ökade krav på väl fungerande transporttjänster. Av denna anledning har DHL Express och Brio träffat ett tvåårigt avtal kring transporttjänsten Europlus. Affären utgör en kraftig utökning av ett tidigare samarbete med DHL Express. Initialt beräknas avtalet omfatta uppemot 50000 sändningar per år, vilket gör det till ett av DHL Express Sveriges allra största Europlus-avtal.

- Babyboomen är en viktig förklaring till ökad europeisk efterfrågan på den typ av produkter som vi erbjuder. En annan viktig anledning är att vi har ägnat lång tid åt att arbeta in Brio som varumärke även utanför Sveriges gränser. Detta arbete har verkligen burit frukt. Och genom att säkerställa en väl fungerande transporttjänst hoppas vi öka möjligheterna till snabb tillväxt, säger Thomas Johansson, logistikchef på Brio.

Det var för ett par år sedan som DHL Express introducerade den landbaserade Europlus-tjänsten. Trots att tjänsten är relativt ny har den på kort tid blivit en stor framgång. Inte minst med tanke på att Europlus erbjuder dörr till dörr leverans över stora delar av Europa inom endast ett par dagar.

Idag omfattar Europlus totalt 25 länder, 25000 fordon och 70000 leveranser per dag. Och med tanke på att DHL Express, via Europlus, erbjuder säkra leveranser med bred geografisk täckning räknar DHL med ökad efterfrågan kring tjänsten. Inte minst med tanke på att det i kärvare ekonomiska tider är vanligt att företagen jagar kostnader med ljus och lykta.

- Brio är ett utmärkt exempel på ett företag som kan fortsätta sin europeiska expansion och bibehålla låga transportkostnader i förhållande till dess växande volymer. Med tanke på den rådande lågkonjunkturen och vikande efterfrågan är jag övertygad att många företag i Norden söker nya marknader i Europa och då behöver säkra, pålitliga landbaserade transporttjänster, säger Martin Södergård, VD DHL Express Nordic.

Förutom bred geografisk täckning erbjuder DHL Track & Trace, det vill säga en webb-baserad godssökningsfunktion, för hela logistikkedjan. För att avsändare och mottagare hela tiden ska kunna uppdatera sig om var godset befinner sig scannas det hela fem gånger innan det når avsedd mottagare. I just Brios fall återfinns mottagaren inom företagets omfattande nätverk av europeiska återförsäljare i länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien, men även Österrike, Irland, Luxemburg och Italien.

Godset utgår från Brios stora lager i Osby och skickas först ner till DHLs hub i Malmö och sedan den mest optimala rutten genom DHL's nätverk till återförsäljare på respektive marknader.

- Som exempel kan nämnas Tyskland där det råder stor efterfrågan på Brios barnvagnar. I genomsnitt tar det maximalt två arbetsdagar innan godset når återförsäljaren. Att så verkligen blir fallet är viktigt då förseningar kan göra att man väljer en annan tillverkare och sedan även använder denna i samband med att man får påökning i familjen, säger Peeter Nömm, key account manager för Brio på DHL Express i Sverige.

Enligt Eurostat-statistik föddes 89028 barn i Sverige år 1998, medan siffran för år 2007 låg på 107421. Samma trend kan skönjas vad gäller Storbritannien och Frankrike, där siffrorna för den förstnämnda var 716 888 år 1998 och 770651 år 2007, medan siffrorna för Frankrike var 768581 år 1998 och 816500 år 2007. Tyskland är undantaget som bekräftar i regeln. 1998 föddes 785034, medan antalet födda hade minskat till 682700 år 2007. Inom hela EU har antalet födda barn gått från 5074788 år 1998 till 5223139 år 2006.

Notera att i och med eftersläpande statistik är alla Eurostats siffror för 2007 enbart prognoser för det året.

För ytterligare information kontakta:
Cornilla von Plomgren
Informationschef, DHL Express (Sweden) AB
Tel: 08 543 45 206
Mobil: 070 632 32 80
Email: cornilla.vonplomgren@dhl.com

Om DHL:
DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik, och har som specialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda kundlösningar. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster, i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHLs internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen.

300 000 medarbetare arbetar för att ge snabb och pålitlig service som överträffar kundernas förväntningar. DHL är ett varumärke som tillhör Deutsche Post World. 2007 hade koncernen en omsättning på 63 miljarder euro.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy