Skip to main content

DHL inleder ett unikt stadslogistikprojekt i Kina

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 09:43 CEST

Stockholm, 27 juli 2012: DHL startar ett samarbete med kinesiska staden Chengdu för en stadslogistikstudie. Studien kommer att innehålla en analys av varutransportflödet in och ut ur staden samt mellan de olika stadsdelarna. Syftet med studien är att minska trafikträngseln, förbättra luftkvaliteten och öka logistikeffektiviteten. 

 DHL Customer Solutions & Innovation, en tvärdivisionell enhet som erbjuder kunderna en enda kontaktpunkt samt utvecklar innovativa skräddarsydda branschlösningar för marknaden, har nu fått i uppdrag att färdigställa en översiktsplan för stadslogistik för Chengdu, Kinas fjärde största stad med en befolkning på drygt 14 miljoner. Samarbetet undertecknades och diskuterades med Chengdus borgmästare när Frank Appel, vd för Deutsche Post DHL, nyligen besökte staden. Det strategiska logistiksamarbetet mellan DHL och Chengdu fokuserar på analys av distributionskedjan för snabbrörliga konsumtionsvaror till bland annat snabbköp, grossistmarknader och franchisebutiker.

- År 2050 förväntas drygt 70 procent av världens befolkning leva i städer, och med vårt globala stadslogistikprogram utvecklar vi lösningar för effektivare logistik i dessa växande städer. Avancerade logistiktjänster bidrar till minskade utsläpp och därmed en bättre livsmiljö, samtidigt som effektivare transporter ger lokala företag möjlighet att uppnå sin fulla potential, säger DHL:s Chief Commercial Officer Bill Meahl.

 Ett av de viktigaste inslagen i DHL:s övergripande stadslogistikkoncept är införandet av urbana fraktcentrum som minskar godstrafiken väsentligt, förbättrar luftkvaliteten samt ökar effektiviteten, pålitligheten och servicekvaliteten. Dessutom förbättras kontrollen över logistikprocesserna via högre visibilitet genom hela distributionskedjan.

 – DHL:s nya samarbete med staden Chengdu är en utmärkt möjlighet för oss att visa vår globala kompetens inom det allt viktigare stadslogistikområdet. Studierna kommer att ge DHL en god förståelse för de utmaningar som den kinesiska staden står inför och ligga till grund för en skräddarsydd stadslogistiklösning som tillgodoser Chengdus specifika behov. Den kan även tjäna som modell för andra jättestäder i Kina. Om lösningen införs kan den bli en avgörande framgångsfaktor för regionen och bidra till att dess enorma affärspotential tas tillvara på bästa sätt, förklarar Jörg Hanser, chef för Solutions & Innovation vid DHL.

 – Vi är mycket glada över detta nya partnerskap med DHL, en erkänd innovationsledare inom logistiksektorn, så att vi kan ta itu med den tuffa utmaningen att optimera transporterna i vår snabbt växande stad. Ett välfungerande flöde av varor och tjänster i tätortsområden höjer levnadsstandarden och utgör dessutom en konkurrensfördel, fastslår chefen för Chengdus logistikkommitté Chen Zhongwei.

 Chengdu är huvudstad i provinsen Sichuan i sydvästra Kina och ett viktigt centrum för ekonomi, transport och kommunikation. Allt fler globala företag väljer Chengdu som logistiskt nav för sin verksamhet i västra Kina.

Media contact:

DHL
Global Media Relations
Sabine Hartmann
Tel.: +49 (0)228 182-9944
Email: pressestelle@deutschepost.de

On the internet: www.dp-dhl.com/press
Follow us: twitter.com/DeutschePostDHL

DHL – Logistikbolaget för hela världen

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 275 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2011 hade koncernen en omsättning på 53 miljarder euro.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.