Skip to main content

DHL och Svenska Retursystem värnar om miljön

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:20 CET

DHL och Svenska Retursystem AB intensifierar det samarbete som pågått sedan år 2000. Svenska Retursystem bygger en ny tvättanläggning för returlådor och returpallar på DHLs terminal i Helsingborg. Genom ett nytt ordersystem, som DHL och Svenska Retursystem tagit fram, minskar dessutom antalet lastbilar på vägarna.

Svenska Retursystem har tillsammans med den svenska dagligvarubranschen i Sverige, skapat ett gemensamt pantbaserat retursystem för lådor och pallar för att ersätta engångsemballage i distributionen av dagligvaror i Sverige. Alltsedan Svenska Retursystems verksamhet startade år 2000 har DHL ansvarat för strategi och implementering av nödvändiga transportlösningar.

Genom en ny tvättanläggning kan transporterna ytterligare optimeras, vilket i slutändan leder till mindre belastning på miljön. Tvättanläggningen i Helsingborg kommer varje dygn att förse 20 lastbilar, inklusive släp, med lådor för vidare distribution runt om i Sverige.

– Samarbetet med Svenska Retursystem har fungerat mycket bra allt sedan starten för ungefär tre år sedan. Vi är stolta över att aktivt delta i utvecklingen av ett nytt företag som växer med drygt 60 procent per år och där strävan mot en bättre miljö utgör själva grunden i verksamheten, säger Lars Sundman, verkställande direktör på DHL Express i Sverige.

Svenska Retursystem ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel som består av ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och SSLF.

DHL och Svenska Retursystem har även tagit fram ett centralt ordersystem för Svenska Retursystem vilket innebär att beläggningsgraden ökar på befintliga fordon, resultatet blir färre men mer effektivt lastade bilar.

– DHL har med sin lyhördhet inför våra behov varit starkt bidragande till de framgångar vi hittills nått, säger Gert Hägerström, verkställande direktör på Svenska Retursystem. Tillsammans får vi nu möjlighet att ytterligare utveckla retursystemet för den svenska dagligvarubranschen.

DHL är världens ledande logistikleverantör och levererar till drygt 220 länder och områden. Inom DHL pågår en kontinuerlig utveckling av produkter och tjänster i syfte att svara mot kundernas högt ställda krav och förväntningar.

För mer information, kontakta:
Anette Palle, Communications Manager, DHL Express i Sverige
Tel : 031 – 7521329 Mobil :0705 45 95 00
Email : anette.palle@dhl.com

Lars Sundman, VD, DHL Express i Sverige
Tel. 08-51730067 Mobil : 0705 936068
E-mail :lars.sundman@dhl.com

DHL är världens ledande express- och logistikföretag som erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar från en och samma leverantör. Med världsomspännande kunskap om logistiklösningar, express-, flyg- och sjöfrakt samt landtransporter kombinerar DHL sitt världstäckande nät med djup förståelse för lokala marknader. DHLs harmoniserade internationella nätverk sammanbinder mer än
220 länder och områden världen över.

DHL fortsätter att vara i framkant när det gäller teknologi och med mer än 170.000 motiverade medarbetare garanteras snabb och pålitlig service som syftar till att överträffa kundernas förväntningar

DHL har sitt huvudkontor i Bryssel, Belgien, och ägs till 100 % av Deutsche Post World Net.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera