Skip to main content

DHL presenterar sitt banbrytande Global Connectedness Index 2011

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:18 CET

  • Ny undersökning visar att globaliseringen inte har kommit så långt som många tror
  • Fortsatt ekonomisk integrering ger troligtvis globala BNP-ökningar
  • Ökade relationer mellan länder kan stoppa den ekonomiska krisen snabbare

Honululu, HI, 14 november 2011DHL, som är marknadsledande inom logistikbranschen, presenterade idag sitt första DHL Global Connectedness Index (GCI), vilket är en detaljerad analys av de flöden som binder samman världen land för land. Undersökningen visar att globaliseringen fortfarande inte har kommit så långt som de flesta tror och att fortsatt ekonomisk integrering kan innebära globala BNP-ökningar på 5 % eller mer.

I GCI rangordnas 125 länder, på djup och bredd, utefter deras integration med världsekonomin. Dessutom undersöks sambandet mellan globala kontakter och välfärd. Undersökningen visar att det finns ett enormt utrymme för de globala relationerna att expandera, till och med i de länder som har bäst konnektivitet.

GCI-undersökningen presenterades under APEC-toppmötet i Honolulu, ett globalt toppmöte där statschefer och ledande affärsmän årligen träffas för att diskutera internationella ekonomiska frågor. Undersökningen beställdes av DHL och genomfördes av den globale affärsstrategen och ekonomen Pankaj Ghemawat, professor i global strategi vid IESE Business School, Barcelona.

– Den här forskningen visar att en värld med många förbindelser är en bättre värld när det gäller global välfärd och individuell utveckling. Fri handel med produkter och tjänster bidrar i hög grad till den globala välfärden. Genom att mäta hur goda relationer vi verkligen har kan länderna identifiera olika möjligheter och kanaler som de kan använda för att öka sitt välstånd, säger Roger Crook, VD för DHL Global Forwarding, Freight.

Enligt Crook kommer data från DHL:s undersökning troligtvis att vara till nytta för både företag likväl som för politiska och ekonomiska ledare när de utarbetar sina strategier för affärer och handel.

– Vår forskning visar att den globala ekonomiska integreringen inte går lika djupt som vi har trott. Därför kan vi se outnyttjade möjligheter till tillväxt, både för enskilda länder och globalt. Ökade globala kontakter sporrar troligtvis till ytterligare tillväxt genom att flera biljarder dollar kan tillföras till den globala bruttonationalprodukten, säger professor Pankaj Ghemawat.

I DHL Global Connectedness Index 2011 undersöks information om tio olika typer av internationella flöden inom kategorierna handel, kapital, information och människor mellan åren 2005 och 2010. Till skillnad från befintliga index analyserar GCI inte bara djupet av ländernas gränsöverskridande samverkan, utan även den geografiska bredden – vilket särskiljer länder som har verkligt globala förbindelser från länder med mer djupgående konnektivitet till ett begränsat antal samarbetsländer. Dessutom bygger det uteslutande på påtagliga kvantitativa data. Mer information om metoderna i undersökningen finns på http://www.dhl.com/gci.

De tio länder som har bäst konnektivitet enligt GCI 2011 är Nederländerna, Singapore, Irland, Schweiz, Luxemburg, Storbritannien, Sverige, Belgien, Hongkong (Kina) och Malta. Variationen mellan de ledande länderna är ännu större om vi tittar på de 50 översta, där det finns representanter från alla sex kontinenter. Det här mönstret visar att fördelarna med goda kontakter kan uppnås av ett stort antal länder, inte bara av de handelscentrum som ligger överst i många andra globaliseringsindex.

– Den positiva inverkan den globala integrationen ger på välståndet i världen kommer att fortsätta ha stor betydelse. De farhågor en del politiska ledare hyser kring ökad global integrering är onödiga, eftersom fördelarna med bred marginal uppväger nackdelarna, säger Pankaj Ghemawat.

Bland de viktigaste slutsatserna i indexet märks:

  • Den verkliga nivån på dagens globala integrationer är mycket lägre än de flesta tror, och därför finns möjligheter till betydande positiv tillväxt.
  • Nederländerna rankas högst när det gäller övergripande konnektivitet, Hongkong får bäst betyg när det gäller djupet av de internationella integreringarna medan Storbritannien toppar listan över bredden på integreringarna.
  • Trots att USA:s handelssamarbete har ökat under senare år ligger landet på 25:e plats totalt. USA ligger i toppen när det gäller bredd (plats 3), men som förväntat för ett land med mycket stor inre marknad är det sämre ställt med djupet (plats 84).
  • Huvuddelen av de internationella relationerna finns fortfarande koncentrerade till länder som delar gräns (till exempel i Nordeuropa) eller har kulturella och historiska band, vilket tyder på att en stor del av dagens globalisering i själva verket är regionalisering.
  • Större länder får bättre resultat när det gäller den globala bredden på sina relationer, medan mindre länder har bättre djup.
  • Länder som driver en officiell politik som direkt uppmuntrar ökade internationella flöden eller som förbättrar den inhemska affärsmiljön, kan förbättra sina globala relationer.

Pankaj Ghemawat, som utfört undersökningen åt DHL, arbetade vid Harvard Business School fram till 2008. Han är den yngste i skolans historia som utsetts till fullvärdig professor. Affärstidningen ”The Economist” valde honom till yngste ”guru” i sin guide, de största managementtänkarna genom tiderna, som publicerades 2008. Han har gett ut ett flertal bästsäljande böcker om globala ekonomiska frågor, senast World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It, samt över 100 artiklar och avhandlingar.

Den fullständiga DHL Global Connectedness Index 2011 och ytterligare bakgrundsinformation kan laddas ned på http://www.dhl.com/gci.

 

– Slut –

 

Presskontakt:

Stina Petrini, Informationschef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 08-54 345 669
E-post: stina.petrini@dhl.com

 

Deutsche Post DHL

Bea Garcia                                                   Claus Korfmacher
Tel: +1 954-701-9265                                  Tel: +49 (0)228 182 9944

E-post: Bea.Garcia@dhl.com           E-post: pressestelle@deutschepost.de

 

På Internet: www.dp-dhl.de/presse

Följ oss: twitter.com/DeutschePostDHL

 

DHL – Logistikbolaget för hela världen

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 275 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela logistikkedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan, bidrar med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2010 hade koncernen en omsättning på över 51 miljarder euro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy