Skip to main content

"Diskriminera inte godsets kollektivtrafik"

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 09:17 CEST

Trängselavgifter i kombination med rimliga villkor för yrkestrafiken skulle ge betydande fördelar för både logistikbranschen och deras kunder i Stockholmsområdet.
DHL Express bedömer den nuvarande situationen som ohållbar för ekonomin i transporterna, för miljön och för arbetsmiljön för företagets anställda. Men med det förslag till avgifter som nu lagts riskerar beslutsfattarna att både motverka viktiga miljömål och skada en hel bransch genom att diskriminera kollektiva transporter av gods.

I huvudsak är DHL positiva till införande av trängselavgifter i Stockholm. I jämförelse med städer som Norrköping och Sundsvall är produktiviteten för DHL Express lastbilar och andra transportfordon minst 40 procent lägre i Stockholm. Huvudskälen till detta är:

•Köer på tillfartslederna till Stockholm.

•Trängsel och bristande framkomlighet i de centrala delarna.

•Stora svårigheter vid lastning på grund av att lastningszoner inte finns eller är blockerade av privatfordon.

– Den nuvarande situationen i Stockholm är betydligt värre än någon annan stad i Sverige, säger Karin Strömqvist-Bååthe, miljöansvarig DHL Express Nordic:
– Vår bedömning är att rätt utformade trängselavgifter med hänsyn till yrkestrafiken och i kombination med väl avvägda investeringar i trafikleder runt Stockholm skulle förbättra dagens situation avsevärt.

På kritiska sträckor genom Stockholm som exempelvis till och från DHLs omlastningscentral i Västberga och Värtahamnen kan medelhastigheten för en lastbil under rusningstrafik vara 5 kilometer/timmen. Dagens situation har ett antal negativa effekter:

•Låg produktivitet och höga kostnader i logistiken (det Storstadstillägg som DHL Express infört för transporter i Stockholmsområdet täcker inte de faktiska merkostnaderna.)

•Onödig miljöpåverkan genom stillastående fordon i köer och trängsel.

•En ofta stressig och påfrestande arbetsmiljö för företagets åkare.

– Om trängselavgifter skulle minska antalet fordon i centrala Stockholm med 15 procent som prognoserna förutsäger skulle det innebära en betydande förbättring på alla dess punkter, säger Karin Strömqvist-Bååthe.

DHL Express stöder därför införandet av trängselavgifter i Stockholmsområdet, under förutsättning att rimlig hänsyn tas till yrkestrafikens villkor och förutsättningar.
Men det aktuella förslag som nu presenterats uppfyller inte de kraven genom att det undantar bussar i kollektivtrafik men inte transporter av gods.

– Vår verksamhet kan liknas vid en godsets kollektivtrafik säger Karin Strömqvist-Bååthe.

Genom ett omfattande nätverk av transportfordon i kombination med ett avancerat informationssystem kan DHL uppnå maximal effektivitet i sina transporter. Det innebär att gods från olika kunder ofta färdas tillsammans i en fullastad lastbil som tar den kortaste vägen mellan två destinationer.
Resultatet av denna samordning är ett maximalt utnyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med minimal miljöpåverkan.

– Med lite eftertanke tror jag att de flesta är eniga om att transportbranschen idag har en viktig roll i vår gemensamma dagliga välfärd. Vi och våra kollegors lastbilar ser till att företag får och kan skicka sina varor i tid, de ser till att sjukhusen har medicin och annan livsviktig utrustning och att alla konsumenter kan köpa de varor de vill i sin mataffär. Det finns därför inga goda skäl att som i det nuvarande förslaget skilja på kollektiva transporter av människor och transport av gods, säger Karin Strömqvist-Bååthe.

För mer information, kontakta:
Karin Strömqvist-Bååthe, Corporate Citizenship Manager, DHL Express Nordic
Tel 08 517 30 119 / 070 320 21 33. Email karin.s.baathe@dhl.com
Cornilla von Plomgren, Communications Manager, DHL Express Nordic
Tel 08 690 04 55 / 070 632 32 80. Email cornilla.vonplomgren@dhl.com

DHL är världens ledande express- och logistikföretag som erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar från en och samma leverantör. Med världsomspännande kunskap om logistiklösningar, express-, flyg- och sjöfrakt samt landtransporter kombinerar DHL sitt världstäckande nät med djup förståelse för lokala marknader. DHLs harmoniserade internationella nätverk sammanbinder mer än 220 länder och områden världen över.

DHL fortsätter att vara i framkant när det gäller teknologi och med mer än 150.000 motiverade medarbetare garanteras snabb och pålitlig service som syftar till att överträffa kundernas förväntningar

DHL har sitt huvudkontor i Bryssel och ägs till 100 % av Deutsche Post World Net

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera