Skip to main content

Ny miljöchef tar huvudroll för DHL:s kamp mot koldioxiden: "Valet av bränsle blir ödesfråga för transportbranschen och kanske även samhället"

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:30 CEST

I dagarna har DHL Express Sverige tillsatt en ny miljöchef, Ylva Öhrnell. Genom väl definierade mål och kontinuerlig avstämning av dessa ska miljöchefen säkerställa kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Miljöcertifierade DHL Express Sverige lägger in en ännu högre växel i sitt miljöarbete och anställer en ny miljöchef, Ylva Öhrnell. En utomordentligt viktig uppgift blir att bana väg för en 30-procentig minskning av koldioxidutsläppen före utgången av 2020 och detta i förhållande till 2007 års nivå. Allt enligt det nya koncernövergripande programmet GoGreen som syftar till att minska klimatpåverkan. Programmet, som omfattar all verksamhet inom hela Deutsche Post World Net-koncernen, där DHL ingår, är indelat i fem huvudområden: optimering av fordonsflotta, energieffektivitet, innovativ teknik, ändrat beteende och delat ansvar.

- Ledningen har höga ambitioner när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Genom kontinuerlig utbildning och vidareutbildning av medarbetare samt regelbundna mätningar av vårt eget och våra partners miljöarbete ska vi aktivt bidra till att nå de långsiktiga målen inom GoGreen-programmet, säger Ylva Öhrnell.

Förutom att hon tidigare har varit miljö- och kvalitetschef på Dalkia Facilities Management kommer hon närmast från teknikkonsultföretaget Midroc Engineering, där hon arbetat som enhetschef och konsult inom projekt- och verksamhetsutveckling med fokus på miljöfrågor. Ylva Öhrnell har bland annat hjälpt kunder inom olje- och raffinaderiindustrin att planera och genomföra produktionsstopp samt utbildat näringslivet inom miljöcertifieringen ISO14001.

- Viktigaste frågan alla kategorier är valet av framtidens bränsle, vilket är ett beslut som inte får tas förrän alla fakta har lagts på bordet. Det vill säga det är förödande för transportbranschen att bygga in sig i ett hörn. Fram tills dess att alternativa drivmedel erbjuds med bred tillgänglighet över länder, regioner och kontinenter måste vi kombinera användningen av skilda alternativa drivmedel såsom biogas, naturgas, biodiesel med flera, säger Ylva Öhrnell.

Ett viktigt steg för att infria miljömålen och optimera fordonsflottan är att samtliga bolag inom DHL Sverige alldeles nyligen har beslutat sig för att byta hela tjänstebilsflottan till miljövänliga alternativ. Rent praktiskt innebär detta att DHL-anställda enbart erbjuds tjänstebilar som finns med på Vägverkets lista över miljöanpassade fordon, vilken stipulerar att utsläppen aldrig får överstiga 120g koldioxid/kilometer oavsett drivmedel.

Beslutet innebär även att DHL byter ut 250 icke-miljöanpassade tjänstebilar som redan finns inom tjänstebilsflottan. Utbytena sker i takt med att leasingavtalen löper ut och inom senast tre år ska DHLs hela tjänstebilsflotta enbart utgöras av miljövänliga fordon. Sammanlagt investerar DHL 20000 kronor extra per miljövänlig tjänstebil.

Tidigare i år fattade DHL Express beslutet att byta alla dieseldrivna kurirfordon till miljövänliga alternativ. Beslutet berör drygt 200 kurirfordon, vilka huvudsakligen används för hämtning och lämning av paket hos kunder i tätbebyggda områden.

- Hela transportbranschen måste arbeta för att skapa minskade koldioxidutsläpp och vi hoppas att våra åtgärder ska inspirera andra företag till liknande förändringar, säger Ylva Öhrnell.

Sedan flera år tillbaka erbjuds DHLs kunder även miljövänliga transporttjänster, bland annat GOGREEN, som innebär att de koldioxidutsläpp som transporterna orsakar neutraliseras genom investeringar i miljöbefrämjande åtgärder såsom ny fordonsteknik, utvinning av metan och biogas samt plantering av energiskogar. Att kompensationen sker kontrolleras av schweiziska SGS, vilket är ett oberoende företag godkänt av Världsbanken för att verifiera projekt vars syfte är att minska växthusgaserna i världen.

Det är inte bara företag som kan välja "gröna" tjänster från DHL. I samband med att privatpersoner köper pakettransporter via DHL SERVICEPOINT blir transporten, per automatik, koldioxidkompenserad. All bokning sker via www.servicepoint.se

Men dessa åtgärder är ändå bara början på en lång rad miljösatsningar inom koncernen.

- Ska vi som företag verkligen kunna visa att vi lever som vi lär måste vi även inspirera och få med oss alla medarbetare i miljöarbetet. Därför är det extra viktigt att jag, i min roll som miljöchef, föregår med gott exempel. Jag försöker på flera sätt aktivt bidra till en förbättrad miljö. När jag ska förflytta mig tar jag gärna en promenad eller väljer att cykla. Vid längre sträckor blir det tåg eller att jag använder min miljöbil, säger Ylva Öhrnell.

Information om koncernens GOGREEN-program och hållbarhetsredovisning finns på www.dpwn.com och www.dhl.se.

För ytterligare information kontakta:
Cornilla von Plomgren
Informationschef, DHL Express (Sweden) AB
Tel: 08 543 45 206
Mobil: 070 632 32 80
Email: cornilla.vonplomgren@dhl.com

Om DHL:
DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik, och har som specialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda kundlösningar. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster, i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHLs internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen.

300 000 medarbetare arbetar för att ge snabb och pålitlig service som överträffar kundernas förväntningar. DHL är ett varumärke som tillhör Deutsche Post World. 2007 hade koncernen en omsättning på 63 miljarder euro.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy