Skip to main content

Hägglund svarar på öppet brev om insulinpumpar

Nyhet   •   Sep 09, 2011 11:46 CEST

I augusti skickade Svenska Diabetesförbundet ett öppet brev i frågan om insulinpumparnas framtida subventionering. Det öppna brevet riktades till bland annat Socialminister Göran Hägglund som nu har skickat ett svar till Diabetesförbundet. 

Hej Margareta och Fredrik, 

Tack för ert brev om subventioneringen av insulinpumpar som ni har skrivit till mig i egenskap av Förbundsordförande respektive Vice förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet. 

Prissättning och godkännande av läkemedel och förbrukningsartiklar regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. I den finns angivet att det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar om vilka förbrukningsartiklar som ska subventioneras inom ramen för förmånssystemet. Den omprövning av insulinpumpar som nu genomförs har således initierats av myndigheten själv. Ett beslut om insulinpumparna fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna kommer att fattas av TLV först under år 2013. Under denna tid ska enligt uppgift TLV föra en nära dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rörande landstingens eventuella övertagande utav subventioneringen av insulinpumpar. SKL har också själva meddelat att oavsett om det blir statens eller landstingens ansvar så kommer insulinpumparna även fortsättningsvis vara subventionerade för patienten. Jag vill i detta sammanhang även understryka att den hälso- och sjukvård som landstingen erbjuder ska vara jämlik, av god kvalitet och ges efter behov till alla. 

Jag vill avslutningsvis säga att jag och mina medarbetare har informerat oss om TLV:s arbete med omprövningen av insulinpumparna. Vi kommer även fortsatt följa denna fråga framöver. 

Tack än en gång för att ni tog er tid att skriva till mig. Det var värdefullt för mig att få ta del av era synpunkter angående subventioneringen av insulinpumpar. 

Stockholm i september 2011 

Med varma hälsningar 

Göran Hägglund 
 

Socialministern svarade Diabetesförbundet den 5 september 2011.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera