Skip to main content

Tydligt ickesvar från Socialdepartementet i vårdbidragsfrågan

Nyhet   •   Maj 10, 2012 10:22 CEST

För snart ett år sedan skickade Svenska Diabetesförbundet ett brev till ansvarig minister i vårdbidragsfrågan. Det svar som Diabetesförbundet fick ger inga nya besked och de många frågetecken kring vårdbidragets framtid kvarstår.

Diabetesförbundet fick under hösten 2011 svar från Socialdepartementet i frågan om förnyelse av vårdbidragets regelverk. Socialminister Göran Hägglund låter via sina brevsvarare meddela:

"Jag vill bekräfta att socialministerns politiska stab har tagit del av era synpunkter. Kunskapsöversikten avseende handikappersättning och vårdbidrag bereds fortsatt inom Regeringskansliet.

Tack än en gång för att ni tog er tid att kontakta Socialdepartementet."

Svaret följdes upp

Till följd av det bristande innehållet i Socialdepartementets svar har Diabetesförbundet skickat e-post med kompletterande/förtydligande frågor till Socialdepartementet. Detta mail får åtminstone ett svar på hur tidsplanen för beredningen ser ut.

"Som jag skrev i mitt tidigare svar till dig bereds kunskapsöversikten avseende handikappersättning och vårdbidrag fortsatt inom Regeringskansliet. För närvarande har vi inte möjlighet att ge dig någon tidplan när beredningen av kunskapsöversikten är klar.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva."

Diabetesförbundet inte nöjda med "svaren"

Svenska Diabetesförbundet är långt ifrån nöjda med det svar vi fått ifrån Socialdepartementets brevsvarare, då inga av våra frågor har besvarats. Det måste vara slut på denna tystnad snart.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det inte verkar finnas någon slags plan för arbetet med översynen av vårdbidragets regelverk. Beredningen av Försäkringskassans rapport "Kunskapsöversikt- handikappersättning och vårdbidrag" har nu pågått i det tysta under fem års tid. Utan någon delrapportering eller tidsplan som allmänheten kunnat få del av har vi svårt att se hur vi ska kunna förlita oss på att beredning verkligen pågår. Det är inte ens tydligt vem/vilka som arbetar med översynen av vårdbidraget och beredningen av rapporten.

Frågan om vårdbidragets utformning är brådskande och högaktuell. Många föräldrar till barn med diabetes men också föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar och funktionshinder drabbas dagligen i sin vardag av de brister som finns inom systemet för vårdbidraget. Därför är det av största vikt att frågan prioriteras och inte hanteras i det tysta. Hemlighetsmakeriet skapar oro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.