Skip to main content

Kammarrätten: Kontinuerlig blodsockermätning ska ingå i läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:14 CEST

I torsdags kom kammarrättens dom om huruvida det så kallade MiniLink-systemet, som är en form av kontinuerlig blodsockermätning, ska ingå i förmånssystemet eller inte. Detta sedan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket överklagat en tidigare dom från 2011. Beskedet är tydligt: Kontinuerlig blodsockermätning med MiniLink ska ingå i läkemedelsförmånen och tillhandahållas kostnadsfritt.

- Domen är en lättnad för många personer med diabetes, förmånen är den bästa garanten för bra och lika vård oavsett var i landet man bor, säger Fredrik Löndahl, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Domen gäller de produkter som ingår i ett system för blodglukosmätning som används tillsammans med en insulinpump för egenmedicinering av diabetes typ 1. Fördelen med systemet är att patientens glukoshalt mäts kontinuerligt. Därför kan svängningar i sockerhalten åtgärdas innan patienten blir för påverkad av för höga eller låga nivåer.

En förutsättning för insulinbehandling att kunna mäta glukoshalt
Bakgrunden till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) inställning är att de anser att produkterna i systemet inte ska räknas som förbrukningsartiklar och därför inte heller ska ingå i läkemedelsförmånen. TLV hävdar att produkterna har en för lång hållbarhet, att de är delar av en glukosmätare samt att de är allt för komplexa och dessutom kan överlåtas till andra patienter. Kammarrätten avfärdar i sin dom TLVs argument och fastslår att egenmedicinering av insulin förutsätter att patienten också har möjlighet att mäta blodglukoshalten. Samtliga delar av det berörda systemet är nödvändiga för att blodglukoshalten ska kunna mätas och för att systemet ska fungera som en helhet. Produkterna ska därför vara förmånsberättigade enligt förmånslagen.

- Det är en tydlig och välmotiverad dom, som underkänner de argument TLV fört fram kring varför denna typ av hjälpmedel inte ska ingå i förmånen, säger Fredrik Löndahl.

Precis som tidigare gäller dock förmånen endast de patienter som har en särskilt svårbehandlad diabetes, med minst två svåra hypoglykemier per år, samt för barn som behöver ta 10 plasmaglukosprover per dygn. Produkterna ingår i förmånssystemet också under förutsättning att det berörda bolagets insulinpump används, som är avsedd att användas tillsammans med MiniLink-systemet.

Så fungerar det så kallade MiniLink-systemet

Sockerhalten mäts genom att sensorer innehållande elektroder förs in under huden. Sensorernas elektroder skapar ström som med hjälp av bland annat ett enzym bryter ner socker. Ju högre sockerhalten är, desto mer ström behövs. Sensorerna är kopplade till en MiniLink-sändare, som i sin tur lagrar informationen om strömstyrkan och skickar denna information med radiosignaler till insulinpumpen. I insulinpumpen räknas informationen angående strömstyrkan om till sockerhalt och kan avläsas av användaren på pumpens display. Pumpen kan sedan rita grafer med utvecklingen av sockervärdena och i förekommande fall larma för avvikande värden. MiniLink-sändaren har en garantitid på sex månader och en livslängd på cirka ett år. I dagsläget används MiniLink-systemet av omkring 350 personer i Sverige.

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.  Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy