Skip to main content

Var tredje person med diabetes känner inte till sitt målvärde för långtidsblodsockret

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 07:44 CET

Åtta av tio personer med diabetes upplever att de vet vad det innebär att ha bra blodsockerkontroll, samtidigt som en av tre inte känner till vilket målvärde för långtidsblodsockret de ska sträva efter. Nästan hälften av de som har typ 2-diabetes, 45 procent, saknar dessutom helt utbildning om sjukdomen, medan 67 procent av de som har typ 1-diabetes har fått utbildning. Det är några av de svar som framkommer i den riksomfattande enkätundersökning som Svenska Diabetesförbundet har genomfört, med stöd av Sanofi, under sommaren 2011.

- Det är viktigt att känna till sina målvärden för att kunna anpassa sin egenvård efter faktorer som påverkar blodsockret. Här har hälso- och sjukvården en viktig roll i att erbjuda kontinuerlig patientutbildning. Utbildning hjälper inte bara den enskilda individen, det gynnar även samhället på lång sikt, säger Margareta Nilsson, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Stora skillnader i tillgängligheten
I undersökningen framkommer det att personer med typ 2-diabetes har betydligt sämre kunskap om sina målvärden än de med typ 1-diabetes. Kännedomen om målvärdet för HbA1c är 70 procent hos personer med typ 1-diabetes medan endast 53 procent hos de med typ 2-diabetes. 62 procent av de tillfrågade med typ 2-diabetes känner inte till vilken blodsockernivå de bör ligga på två timmar efter en måltid. För personer med typ 1-diabetes ligger motsvarande siffra på 43 procent.

Mer utbildning efterfrågas
Personer med typ 2-diabetes är de som får minst utbildning om sjukdomen och som uttrycker störst osäkerhet kring vad det innebär att ha bra blodsockerkontroll. 45 procent av de med typ 2-diabetes har inte fått utbildning enskilt eller i grupp jämfört med 22 procent av de med typ 1-diabetes. Enkäten visar dessutom att de med typ 1-diabetes träffar sin diabetessköterska något mer ofta än de med typ 2-diabetes.  

- Det kan finnas ett samband mellan kunskapsnivån om sin sjukdom och hur ofta man träffar sin diabetessköterska. Oavsett diabetestyp ska personer med diabetes få träffa sin diabetessköterska minst två gånger per år, säger Margareta Nilsson.

För mer information vänligen kontakta:
Margareta Nilsson,
Förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet

Telefon: 08-564 821 02 eller 0709-94 53 45.
E-post: ordf@diabetes.se

Om Diabetesenkäten
Diabetesenkäten är webbaserad och har besvarats av 497 personer, varav 196 män och 301 kvinnor. Spridningen i åldrar bland de svarande är stor, med en koncentration (214) i spannet 46-65 år. En majoritet av de som svarat på enkäten, 58 procent, har typ 1-diabetes, en fördelning som inte är representativ för de som lever med diabetes i Sverige i dag. Enkäten har genomförts med stöd av läkemedelsföretaget Sanofi under 2011. 

Om diabetes
Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som har gemensamt att sockerhalten i blodet är för hög. Hormonet insulin är kroppens sätt att reglera blodsockernivån. Vid typ 1-diabetes producerar kroppen i princip inget eget insulin längre, till skillnad från typ 2-diabetes då kroppen fortfarande framställer insulin, men i otillräcklig mängd. I Sverige har minst 350 000 människor diabetes i någon form.

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.  Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy