Skip to main content

Årets beviljade forskningsanslag 2016

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 11:44 CET

Diabetesfonden delar varje år ut anslag till diabetesforskningen i Sverige. Diabetesfonden vill att alla med diabetes ska få ett så diabetsfritt liv som möjligt, avsett diabetestyp. Diabetesfonden vill bidra till att personer med diabetes ska få leva ett friskt liv, utan komplikationer och på sikt lösa gåtan med ett botemedel. Vårt uppdrag handlar om att dela ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes så länge forskningen bedöms hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Vår övertygelse är att det är viktigt att stödja alla diabetesrelaterade sjukdomar, eftersom många av forskningsområdena har liknande vetenskapliga frågeställningar när det kommer till ämnesomsättning, nutrition, livsstilsfrågor, prevention, samt vårdvetenskap och omvårdnad. Forskning på dessa områden bidrar till framgångar som är till nytta för samtliga diabetessjukdomar därför arbetar Diabetesfonden för att stödja forskning kring alla former av diabetes.

Fördelningen av anslag ser olika ut från år till år, då Diabetesfondens vetenskapliga råd bedömer forskningsprojekten utifrån den vetenskapliga kvalitén och inte forskningsområde. Årets anslag på 17,5 miljoner fördelas på 38 nya anslag som totalt delar på 8 990 000 kr, samt 32 rekommenderade anslag som totalt delar på 8 510 000 kr.

Årets nya ansökningar som beviljats är:

Ingrid Dahlman Karolinska Institutet230 000 kr
Margit Mahlapuu Göteborgs universitet320 000 kr
Mikael Rydén Karolinska Institutet450 000 kr
Olov Andersson Karolinska Institutet230 000 kr
Johnny Ludvigsson Linköpings universitet190 000 kr
Erik Gylfe Uppsala universitet230 000 kr
Ulf Smith Göteborgs universitet320 000 kr
Marc Pilon Göteborgs universitet170 000 kr
Malin Fex Lunds universitet230 000 kr
Peter Spégel Lunds universitet230 000 kr
Karin Lindkvist Lunds universitet200 000 kr
Hui Gao Karolinska Institutet170 000 kr
Lars Dahlin Lunds Universitet230 000 kr
Anna Lindholm Olinder Karolinska Institutet170 000 kr
Erik Renström Lunds Universitet320 000 kr
Olle Korsgren Uppsala universitet200 000 kr
Alfredo Gimenez-Cassina Karolinska Institutet230 000 kr
Ingrid Wernstedt Asterholm Göteborgs universitet170 000 kr
Jan Borén Göteborgs universitet230 000 kr
Jaakko Patrakka Karolinska Institutet170 000 kr
Lena Eliasson Lunds universitet320 000 kr
Sergiu-Bogdan Catrina Karolinska Institutet200 000 kr
Bryndis Birnir Uppsala universitet170 000 kr
Per-Olof Berggren Karolinska Institutet450 000 kr
Ulf Ahlgren Umeå universitet230 000 kr
Lena Carlsson Göteborgs universitet230 000 kr
Sebastian Barg Uppsala universitet170 000 kr
Peter Bergsten Uppsala universitet230 000 kr
Leif Jansson Uppsala universitet170 000 kr
Åsa Hörnsten Umeå universitet230 000 kr
Ola Hansson Lunds universitet170 000 kr
Eckardt Treuter Karolinska Institutet320 000 kr
Fredrik Bäckhed Göteborgs universitet320 000 kr
Emma Ahlqvist Lunds universitet170 000 kr
Andreas Hult Umeå universitet230 000 kr
Björn Pasternak Karolinska Institutet230 000 kr
Jorge Ruas Karolinska Institutet230 000 kr
Åke Lernmark Lunds Universitet230 000 kr

Mer information om forskningsprojekten kan du läsa här.

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Diabetesfonden får inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Stöd den viktiga diabetesforskningen på www.diabetesgåvan.se eller till BG 900 9010.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy