Skip to main content

Beviljade forskningsprojekt 2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 15:13 CET

Här kan du se vilka forskningsprojekt som beviljats anslag 2015 samt läsa de populärvetenskapliga sammanfattningarna av projekten.

Marc Pilon, Göteborgs Universitet:
Klarläggning av adiponektin-receptorer molekylära effekter genom studier i C.elegans.

Agneta Holmäng, Göteborgs Universitet:
Identifiering av nya biomarkörer/riskfaktorer och mekanismer för utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes efter graviditet.

Charlotte Ling, Lunds Universitet:
Betydelsen av epigenetik vid uppkomst, utveckling och behandling av typ 2-diabetes.

Anna Blom, Lunds Universitet:
Rollen av komplementkomponenter i pankreatiska öar.

Nils Wierup, Lunds Universitet:
Fetmaoperation kan leda till nya läkemedel mot åldersdiabetes.

Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborgs Universitet:
Patientens perspektiv i Nationella Diabetesregistret.

Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet:
Nydanande sätt att försöka bevara kvarvarande insulinsekretion vid typ 1-diabetes.

Erik Gylfe, Uppsala Universitet:
Frisättningsmekanismer för de Langerhanska öhormonen.

Jan Borén, Göteborgs Universitet:
Ectopic Lipid Accumulation in the Liver and Heart.

Sergiu Catrina, Karolinska Institutet:
Kliniska och molekylära studier rörande disregleringen av svaret till hypoxi i uppkomsten av diabeteskomplikationer.

Cecilia Holm Wallenberg, Lunds Universitet:
Gallsyrors roll för utveckling av typ 2-diabetes.

Åsa Hörnsten, Umeå Universitet:
Personcentrerad egenvårdssupport vid typ 2-diabetes i primärvården via digitala verktyg och kanaler - en e-hälsa-intervention.

Anna Krook, Karolinska Institutet:
Skelettmuskelns insulinkänslighet.

Ulf Hedin, Karolinska Institutet:
Diabetisk vengraft sjukdom.

Dan Holmberg, Lunds Universitet:
Kartläggning av grundläggande leukocytfunktioner vid autoimmun diabetes och thyroideasjukdom.

Karin Lindkvist, Lunds Universitet:
Bakteriella toxiners roll för utveckling av metabola sjukdomar.

Ulf Smith, Göteborgs Universitet:
Gremlin1 - en ny molekyl som kopplar fetma med typ 2-diabetes.

Marju Orho-Melander, Lunds Universitet:
Kardiometabola sjukdomar och cancer: samspel mellan genetik, tarmflora, blodbiomarkörer och diet.

Katarina Hjelm, Linköpings Universitet:
Utveckling, genomförande och utvärdering av en modell för vård och utbildning av utlandsfödda personer med typ 2-diabetes.

Nikolay Oskolkov, Lunds Universitet:
Bortom GWAS: upptäcka "den saknade ärftlighet" och nya läkemedelsmål för att bota och förutsäga risken av typ 2-diabetes (T2D).

Anna Lindholm Olinder, Karolinska Institutet:
Personcentrerad vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes.

Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet Högskola:
Fysisk aktivitet för personer med typ 2-diabetes eller prediabetes (SophiaStepStudy). En utvärdering av ett strukturerat livsstilsprogram på två intensitetsnivåer för ökad fysisk aktivitet i jämförelse med sedvanlig diabetesvård.

Anders Tengholm, Uppsala Universitet:
Signalering under β-cellens plasmamembran.

Peter Spégel, Lunds Universitet:
Prediktion, prognos och klassificering av typ 2-diabetes: Från metaboliter i cirkulation till endokrin cellfunktion.

Hindrik Mulder, Lunds Universitet:
Reglering av hormonfrisättning från Langerhanska öar.

Yihai Cao, Karolinska Institutet:
Angiogenes i fettvävnad: Ett nytt koncept för behandling av fetma och typ 2-diabetes.

Juleen Zierath, Karolinska Institutet:
Epigenomisk kontroll och molekylär karakterisering av insulin resistens vid diabetes.

Karin Stenkula, Lunds Universitet:
Betydelse av MKL2 för fettcellsfunktion, potentiellt mål för läkemedelsutveckling mot typ 2-diabetes.

Eckardt Treuter, Karolinska Institutet:
Hur förändringar i epigenomet i samspel med inflammation kan orsaka diabetes: från musmodeller till nya behandlingsstrategier.

Annika Rosengren, Göteborgs Universitet:
Hur kan överrisken för kardiovaskulär sjukdom och förtidig död hos yngre med diabetes påverkas?

Olof Eriksson, Uppsala Universitet:
Nya sätt att se på diabetes.

Charlotta Olofsson, Göteborgs Universitet:
Reglering av adiponektinfrisättning i fettceller vid hälsa och vid metabol sjukdom.

Claes Wadelius, Uppsala Universitet:
Gener och metaboliska vägar för diabetes och metaboliska sjukdomar.

Gunilla Westermark, Uppsala Universitet:
IAPP-amyloid bildning och betacellskada.

Sebastian Barg, Uppsala Universitet:
Hur sätts maskineriet för insulinfrisätting ihop?

Daniel Nykvist, Karolinska Institutet:
Samspel mellan blodkärl och insulinproducerande celler vid typ 2-diabetes.

Bryndis Birnir, Uppsala Universitet:
Den vitala GABA-molekylen i Langerhanska öarna.

Jenny Nyström, Göteborgs Universitet:
Mekanismer bakom diabetisk njursjukdom.

Malin Flodström-Tullberg, Karolinska Institutet:
Hur genetiska faktorer och tarmen påverkar risken för infektioner med virus som förknippats med typ 1-diabetes.

Fredrik Palm, Uppsala Universitet:
Syrgasbrist och njurskador vid diabetes.

Jonas Fuxe, Karolinska Institutet:
Rollen av virus receptorn CAR som en länk mellan inflammation, insulin resistens, typ 2-diabetes och åderförkalkning.

Åke Lernmark, Lunds Universitet:
Autoantigenens betydelse i försök att förutsäga och förebygga typ 1-diabetes.

Olga Göransson, Lunds Universitet:
Proteinkinaset AMPK och dess roll vid fettlagring.

Per-Anders Jansson, Göteborgs Universitet:
Mikrovaskulär insulinresistens: experimentella och kliniska studier.

Bidragsbeslut 2015 Diabetesfonden

Beviljade projekt 2015 - Populärvetenskaplig beskrivning

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Diabetesfonden får inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Stöd den viktiga diabetesforskningen på www.diabetesgåvan.se eller till Pg 90 09 01-0.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy