Skip to main content

2015 års forskningsanslag

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 15:00 CET

I dagarna beslutade insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige vilka forskningsprojekt som beviljats anslag 2015. Projekten kommer att dela på 12 miljoner kronor som stiftelsens rådgivande kommitté har rekommenderat. Diabetes Wellness Sverige delar ut upp till 2 miljoner kronor i anslag per projekt, vilket är unikt för diabetesforskningen i Sverige. Totalt har 13 forskningsprojekt beviljats anslag, varav 4 är till forskare som är i början av sin karriär.

Under 2015 inkom det drygt 120 ansökningar, varav 70 stycken hörde till höstens ansökningar med upp till 2-åriga forskningsanslag. De ansökningar som inkommit har hållit en mycket hög kvalitet och det har varit ett omfattande arbete för Diabetes Wellness Sveriges rådgivande kommitté att utvärdera alla ansökningar samt ge sina rekommendationer till styrelsen.

- I år har vi många spännande projekt som vi hoppas ska bidra till en ökad kunskap om diabetes och svara på en del av de frågetecken som finns om sjukdomen. Vid utvärderingen har fokus lagts på hur pass väl ansökan stämmer överens med stiftelsens forskningsstrategi och hur intressant vi i rådgivande kommittén tycker att projektet är, säger Leif Groop, Ordförande för rådgivande kommittén på Diabetes Wellness Sverige.

Tack vare alla generösa givare har stiftelsen sen 2008 kunnat dela ut närmare 65 miljoner kronor till diabetesforskningen.

Hela listan på vilka som har beviljat anslag 2015 samt en populärvetenskaplig text om projekten finns nu att läsa på Diabetes Wellness Sveriges sida här >>>

Diabetes Wellness Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006 och som har haft 90-konto sedan 2007. Stiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 så har organisationen och dess nätverk arbetat med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes.

Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy