Skip to main content

Diakonia om Köpenhamnsmötet: Kejsaren är naken

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2009 10:30 CET

Världens fattiga, som drabbas hårdast av klimatförändringarna, tvingas fortsätta vänta på att världens rika länder ska visa ledarskap och agera, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg som kommentar till de misslyckade klimatförhandlingarna i Köpenhamn. 

Det står nu klart att FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn inte kommer leverera det juridiskt bindande avtal om minskade utsläpp som världen behöver för att bromsa klimatförändringarna och temperaturökningarna. Det ser till och med svårt ut att få med alla länder på den föreslagna politiska överenskommelsen som inte innehåller några konkreta utsläppsminskningar och enbart vaga löften om resursöverföring från rika till fattiga länder. 

- Det måste sägas: Kejsaren är naken. Politikerna sviker de fattiga människorna som redan nu drabbas hårt av klimatförändringarna, men även alla de som uttryckt sin starka förhoppning om ett effektivt avtal som säkrar nuvarande och framtida generationers rätt till ett värdigt liv, säger Bo Forsberg.

För att klara målet att världens medeltemperatur inte ska öka med mer än två grader och säkerställa att de fattiga länderna kan anpassa sig till klimatförändringarna, göra en grön energiomställning och fortsätta utvecklas krävdes en legalt bindande överenskommelse som innebar:

  • att rika länder minskade sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 i jämförelse med 1990.
  • att rika länder varje år anslagit minst 110 miljarder euro för att hjälpa fattiga länder hantera de kriser som den globala uppvärmningen innebär. Bidraget måste vara additionellt och ska inte tas från rika länders biståndsbudget enligt den plan som man kom överens om i Bali för två år sedan.

I den föreslagna överenskommelsen från Köpenhamnsmötet står det att jordens medeltemperatur inte ska få öka med mer än 2 grader. Men det finns inga konkreta åtgärder för hur det målet ska nås. Om de rika länderna i ett tidigt skede varit villiga att gå längre hade dödläget i förhandlingarna kunnat brytas. Men de rika ländernas bristande vilja att se sitt historiska ansvar och kapacitet att agera, ledde till att utvecklingsländerna inte ville eller kunde gå längre i sina åtaganden.

Även finansieringspaketen som industrländerna haft år att planera finns det anledning att vara kritisk emot. Ledare för FN:s arbete för att utrota fattigdomen har kritiserat EU:s och USA:s finansieringspaket för att vara tomma ramar utan innehåll. Klimatkonventionen (1992) utlovade tillräcklig och förutsägbar fiansiering. Men finanspaketen i Köpenhamn saknar totalt insyn hur man kan mäta vad som är de utlovade nya pengarna och vad som är omstuvat och redan planerat bistånd.

Efter misslyckandet i Köpenhamn är planen att världens ledare först under nästa år ska arbeta vidare för att nå ett legalt bindande avtal.

- Diakonia kommer därför tillsammans med kollegor och partnerorganisationer världen över att fortsätta sätta press på våra politiker så att de tar sitt moraliska ansvar och agerar. Nästa år fortsätter klimatförhandlingarna och alla vi som är en del av den globala folkrörelsen fortsätter kämpa för klimaträttvisa! säger Bo Forsberg.

För mer information kontakta Diakonas pressekreterare Erika Bergman, 073 442 14 84
Klimatansvarig Diakonias regionkontor i södra och östra Afrika, Tove Zetterström 073 908 43 90
Marlene Grundström, klimatrådgivare för Aprodev, ett nätverk av europeiska biståndsorganisationer där Diakonia ingår +32-485 841 991 (på plats i Köpenhamn).