Skip to main content

Diakonia på plats på Världsbankens och IMFs vårmöten

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 07:20 CEST

Bank Information Centre konstaterade nyligen i en rapport att Världsbanken ökat investeringarna i fossila bränslen med 102 procent. Detta ska jämföras med 11 procents ökning när det gäller satsningar på förnyelsebar energi. Enligt rapporten spenderar Världsbanken dubbelt så mycket pengar på projekt kopplade till fossila bränslen jämfört med förnyelsebara.

- Världsbanken bör istället fasa ut stödet till fossilbränsleprojekt i utvecklingsländer och satsa på förnyelsebara energikällor som säkrar fattiga människors tillgång till energi och bidrar till den nödvändiga omställning som vi alla måste göra, säger Penny Davies.

Den 25-26 april håller Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken sina vårmöten i Washington. Diakonia finns på plats inför och under mötena genom Penny Davies, ansvarig för frågor om utvecklingsfinansiering. Hon kommer bland annat att delta i uppvaktningar av de nordisk/baltiska representanterna i de båda institutionerna.

- Dessa möten är extra intressanta i skenet av den finansiella krisen och de åtgärder som G20-länderna antog på sitt toppmöte den 2 april. Där ges IMF en stor roll när det gäller att kanalisera stöd till länder för att bemöta krisen, säger Penny Davies på Diakonia.

Kontaktuppgifter:
Penny Davies finns på plats för kommentarer den 23-27 april. Tel: +46 734 21 35 37. Observera tidsskillnaden.

Länk till mötena: http://www.imf.org/external/spring/2009/index.htm

Bank Information Centre
om Världsbanken och fossila bränslen: http://www.bicusa.org/en/Article.11033.aspx