Skip to main content

Diakonias biståndsexpert på mötet i Nairobi

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 08:14 CET

Diakonias policyrådgivare för utvecklingsfinansiering är på högnivåmötet i Nairobi för att tillsammans med andra organisationer hålla koll på att beslutsfattarna håller vad de har lovat och sätter en ambitiös agenda för framtiden.

I dag är Sveriges biståndsminister Isabella Lövin med och öppnar toppmötet där en ny global agenda för effektivt bistånd och utvecklingssamarbete ska sättas. Men trots Nairobimötets stora betydelse är Lövin en av ynka tre ministrar från EU-regeringar som deltar. Det är mycket oroande, enligt Diakonias Penny Davies, som följer förhandlingarna på plats.

Representanter från givar- och mottagarländer, näringsliv och civilsamhälle från hela världen är nu i Kenyas huvudstad Nairobi för ett högnivåmöte om utvecklingseffektivitet. Mötet är på många sätt avgörande för att uppnå de nya globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men trots att det är stora frågor som avgörs är det internationella intresset förvånansvärt lågt för processen, och risken är stor att allt fler länder inte håller vad de tidigare har lovat.

Egna agendor styr
Diakonias Penny Davies finns på plats för att hålla koll på beslutsfattarna, och hon är långt ifrån nöjd med ländernas representation på mötet.
– Att det bara är tre EU-ministrar inklusive Isabella Lövin som deltar säger något om den bristande politiska aptiten för att upprätthålla agendan om utvecklingseffektivitet. Det är oroande i en tid när bistånd och utvecklingssamarbete är fortsatt viktigt. EU-länderna är upptagna av sina egna agendor där det fokuseras på flyktingmottagande och nationella säkerhetspolitiska intressen, vilket leder till ett urholkat och villkorat bistånd, säger Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Svagt dokument
Det officiella dokument som ska antas under mötet, Nairobi Outcome Document, har förhandlats in i sista stund under de senaste dagarna. Penny Davies följer förhandlingarna och ser positivt på att det nu finns en skrivning med i dokumentet som Diakonia har varit med och kämpat för – att civilsamhällesorganisationer ska respekteras som oberoende aktörer i sin egen rätt. Samtidigt ser hon flera punkter som inte är vad hon hade hoppats på.
– Dokumentet saknar tydliga åtaganden för parterna som de ska implementera, det riskerar att leda till att det inte blir några konkreta åtgärder i praktiken. Det syns också en tillbakagång där givarländer tidigare har varit överens, vi vill ju se nya åtaganden men mycket fokus på att försvara tidigare principer för utvecklingseffektivitet, säger hon. 

För mer information, vänligen kontakta:

Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering
E-post: penny.davies@diakonia.se
Telefon: 08-453 69 35, 0734-21 35 37 (sms:a gärna under mötesdagarna!)
Twitter: @PennyEDavies

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.