Skip to main content

Enighet ger hopp om en förändrad biståndspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:37 CEST

Samtliga partiledare är eniga om nya grepp för klimaträttvisa, fattiga länders styrning av biståndet och att motverka skatteflykt från fattiga länder. Det visar en enkätundersökning bland partiledarna som Diakonia gjort inför valet.

Med fokus på hur svensk politik kan bidra till global utveckling och rättvisa, har Diakonia inför valet gjort en enkätundersökning bland de nuvarande riksdagspartiernas ledare. Totalt ställdes femton frågor kring klimaträttvisa, bistånd, kapitalflykt och politik för global utveckling.

Oavsett valutgång är partiledarna överens om att arbeta för att de rika länderna ska ta ett större ansvar för klimatet, att fattiga länder ska få större makt över biståndspengarna och att svensk politik ska motverka skatteflykt från fattiga länder. Det ger hopp om en trovärdig bistånds- och utvecklingspolitik vad gäller dessa frågor, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Tre partiledare, Lars Ohly (V), Maria Wetterstrand (MP) och Maud Olofsson (C) rankades högst i Diakonias enkät och delar problembild och förslag på stort sett alla områden.

Diakonias enkät visar också att Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt, skiljer ut sig på flera punkter. Han är den enda partiledaren som inte vill hålla fast vid att Sverige ska ge en procent av BNI i bistånd, inte vill att finansieringen av klimatmålen ska vara kopplad till FN istället för Världsbanken och inte vill verka för att skapa nya finansieringskällor, som till exempel särskild flygskatt, för att betala klimatanpassningen i utvecklingsländer.

Diakonia vill bidra till en sammanhållen svensk politik för global utveckling och rättvisa. Vad vi kräver från partiledarna, oavsett valutgång, är inte ord utan handling, säger Bo Forsberg.

Ladda ner hela vår valenkät på www.diakonia.se/valet

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Walan +46 (0) 708 539 305
Press kontakt:
Salam Karam +46 (0)8 453 69 00 or +46 (0) 734 421 484

Bifogade filer

PDF-dokument