Skip to main content

Få tecken på lättnad av blockaden av Gaza

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:30 CET

Importen av byggmaterial är fortfarande bara 11 procent av nivån före blockaden 2007. Israel godkänner import för endast sju procent av UNRWA:s återuppbyggnadsprojekt. Det visar den rapport som bland andra Svenska kyrkan och Diakonia presenterar idag. 

Israels åtgärder för att ”lätta” den illegala blockaden av Gaza har inte gjort mycket för att förändra den svåra situationen för invånarna i Gaza. Det visar den rapport som publiceras idag av en internationell koalition. Nitton utvecklings-, människorätts- och fredsorganisationer uppmanar till nya internationella åtgärder för att se till att hela blockaden hävs med omedelbar verkan utan några som helst villkor. 

Det internationella samfundet har lättat på trycket mot Israel. Men alldeles för lite har gjorts för att minska restriktionerna i vardagslivet för de 1,5 miljoner palestinierna i Gaza, varav hälften är barn, enligt rapporten Dashed Hopes: Continuation of the Gaza Blockade.

Israel lovade att utöka och påskynda importen av byggmaterial för FN- och andra internationella projekt som exempelvis sjukvårdcentra, bostäder och reningsverk. Men rapporten visar att Israel hittills bara har godkänt materialimport för 25 av UNRWA:s byggen av skolor och kliniker, vilket endast motsvarar 7 procent av FN-organets hela byggplan för Gaza. Och även för dessa godkända projekt har bara en liten del av det begärda byggmaterialet faktiskt fått tillstånd att föras in i Gaza. 

Enligt rapporten har FN uppskattat att Gaza behöver 670 000 lastbilslass med byggmaterial enbart till bostäder i Gaza. Men sedan ”lättnaden” aviserades har i genomsnitt endast 715 lastbilslass byggmaterial per månad kommit in till Gazaremsan. Med den här takten kommer det att ta flera decennier att bygga de bostäder som behövs. Och eftersom UNRWA inte har kunnat få byggmaterial till nya skolor, kunde inte 40 000 barn i skolåldern skrivas in på FN-skolorna vid skolårets början.

”Lättnaden” har dessutom knappt påverkat exporten som är nästan helt förbjuden. Två tredjedelar av Gazas industriföretag har därför tvingats stänga och resten använder endast en begränsad del av sin kapacitet. Detta i kombination med ökat inflöde av färdiga konsumtionsvaror underminerar lokala tillverkare som inte kan exportera eller starta upp sina verksamheter igen. 

– Under rådande situation förvägras Gazaborna tillgång till såväl rent vatten, elektricitet och försörjningsmöjligheter. Därmed skapas ett enormt biståndsberoende helt i onödan. Och samtidigt når endast en bråkdel av den nödhjälp som skulle behövas in till den civilbefolkning som drabbas av blockaden, säger Erik Lysén, policychef på Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.

Situationen för människors rörlighet har heller inte förändrats nämnvärt. Trots att den israeliska regeringen har sagt sig vilja effektivisera in- och utresor till och från Gaza för humanitära hjälparbetare, visar rapporten att antalet nekade fall av in- och utresor för FN-organs lokala hjälparbetare faktiskt har ökat sedan ”lättnaderna” aviserades, säger Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia. 

Samtidigt är befolkningen i Gaza fortsatt inlåst, eftersom människorna inte får resa, arbeta, studera eller besöka familj och vänner utanför Gaza. Trots att fler personer får resa i tjänsten har ingen förändring skett av antalet palestinier som får lämna Gaza vid de israeliska gränsövergångarna, vilket ligger kvar på 1 procent av nivån före andra intifadan 2000.

Nyligen sa EU:s representant för utrikesfrågor Catherine Ashton att ”Vi anser att det som händer med Gaza är otillfredsställande och att Israel har misslyckats med att leva upp till sina åtaganden att lätta blockaden mot Gazaremsan.”

 AMNESTY INTERNATIONAL UK – BROEDERLIJK DELEN – CAFOD – CCFD-TERRE SOLIDAIRE – CHRISTIAN AID – CHURCH OF SWEDEN – CORDAID – DIAKONIA – EURO-MEDITERRANEAN HUMAN RIGHTS NETWORKHANDICAP INTERNATIONAL – IKV PAX CHRISTI – INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS (FIDH) – MEDICAL AID FOR PALESTINIANS – MEDICO INTERNATIONAL – MS ACTION AID DENMARK – NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC) – OXFAM INTERNATIONAL – QUAKER COUNCIL FOR EUROPEAN AFFAIRS – RCT – REDD BARNA – SAVE THE CHILDREN UK – TROCAIRE

 

Kontakt:

Henrik Fröjmark +46 768 000179

Magnus Walan +46708539305

Aldine Furio: +33 668 121 153 // aldine.furio@crisisaction.org

---------------------------

NOTER TILL REDAKTÖRERNA

> Rapporten

Rapporten kan fås på engelska, franska och arabiska på begäran.

 

> Kontaktpersoner för intervjuer

Företrädare för frivilligorganisationerna i Europa och Jerusalem/Gaza är tillgängliga för intervjuer på engelska, franska och arabiska.

 

> Möjligheter till reportage i Gaza

De personer som citeras i rapporten kan intervjuas eller träffas i Gaza.

Vi kan hjälpa till att ordna möten och besök för intresserade journalister.

 

Bifogade filer

PDF-dokument