Skip to main content

Fika och ta en springnota på sommarens musikfestivaler

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2013 08:05 CEST

Intresset för Diakonias kampanj Klimatet – Sveriges springnota är mycket stort. Över 3500 personer har redan skrivit under kampanjens namninsamling och fler lär det bli när Diakonias aktivister intar Sveriges musikfestivaler i sommar. Målet är att få in 10000 namnunderskrifter som senare ska lämnas över till finansminister Anders Borg med uppmaningen att betala det klimatskadestånd som utlovats vid internationella klimatförhandlingar.

Diakoniaaktivisterna är en del av biståndsorganisationen Diakonia och består av unga människor som frivilligt engagerar sig för att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen. Som en del i det arbetet drar de iväg på festivalturné i sommar med kampanjen Klimatet – Sveriges springnota. På musikfestivalerna Urkult, Frizon, Way Out west och Popaganda kan besökarna ”fika och ta en springnota” tillsammans med aktivisterna. Detta för att uppmärksamma det faktum att Sverige inte lever upp till de klimatlöften som man antagit vid internationella förhandlingar.
 - Med kampanjen sätter vi press på regeringen och visar att Sveriges befolkning vägrar ta en springnota på bekostnad av mänskliga rättigheter och planetens överlevnad. Vi vill att Sverige tar sitt ansvar och avsätter 2 miljarder kronor till klimatfinansiering i budgeten för 2014, förklarar Linnéa Isaksson, projektledare för festivalturnén.

Kampanjen har sin grund i Köpenhamnsöverenskommelsen 2009 och FN:s klimatkonvention. Där står det att de rika länderna, som både har störst skuld till klimatförändringarna och störst kapacitet att göra någonting åt dem, ska gå före och bidra mest. Redan nu drabbas de allra fattigaste och särskilt hårt kvinnor och barn som tvingas leva med negativa effekter av klimatförändringarna vilket begränsar möjligheten till utveckling. Detta är djupt orättvist eftersom de fattiga länderna bidragit minst till klimatförändringarna.

I Diakonias tält kan man därför skriva ut sin egen klimatnota i en kvittoskrivare (som givetvis både är miljövänlig och innehåller FSC-märkt och bisfenolfritt papper!). Notan inrymmer kostnader för att förebygga klimatkatastrofer samt för omställning till hållbara energilösningar i fattiga länder. Dessa pengar ska enligt Köpenhamnsöverenskommelsen vara nya medel, vilket betyder att de inte kan tas från det ordinarie biståndet. Sverige har hittills inte bidragit med några pengar utöver befintligt bistånd och har alltså inte hållit sitt löfte.

Under budgetförhandlingarna i slutet av sommaren kommer dessa klimatnotor, på ett gigantiskt kvittospett, lämnas över till finansminister Anders Borg med förhoppning om en mer rättvis framtid.

För mer information kontakta:
Linnéa Isaksson, projektledare för festivalturnén: 
linnea.isaksson@diakonia.se, tel. 076-5011866

Läs mer på www.diakonia.se/springnotan


Bildtext: Aktivisterna träffas vid sidan av jobb eller studier och pysslar inför sommarens turné. ”Sätt dig ned och gör världens skillnad” på Way out west eller Popaganda i sommar. Kampanjbänkarna kommer att finnas utplacerade på festivalområdet för att locka festivalbesökarna att vila benen och samtidigt förändra världen genom att skriva under Diakonias klimatnota. Från vänster aktivisterna Linnéa Isaksson och Emma Rosdal.


Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.