Skip to main content

Givarländer bromsar arbete för bättre bistånd

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 07:15 CET

Sverige och EU behöver öka sina ambitioner inför toppmötet om bistånd som inleds imorgon tisdag i sydkoreanska Busan. Diakonias Penny Davies är på plats på mötet som pågår 29 nov till 1 dec. Toppmötet ska dels utvärdera det globala arbetet för att effektivisera biståndet, dels enas om ny global överenskommelse för ökad biståndseffektivitet.

Enligt UD är den svenska agendan inför toppmötet transparens, ansvarsutkrävande och resultatinriktat bistånd. Men Diakonia efterlyser högre ambitioner och mer drivkraft inför toppmötet. Det är viktigt att Parisagendan som är en bindande, gemensam överenskommelse inte går i graven i samband med toppmötet i Busan.

- Sverige och EU måste aktivt driva och arbeta vidare med agendan för ökad kvalitet i biståndet. När vi tittar på sakfrågorna ser vi att Sverige och EU inte är konsekventa. Man släpper på kravet att biståndet ska vara anpassat till lokala behov och att fattiga människor ska ha inflytande. Man accepterar också att bistånd via privata aktörer inte har samma krav på resultat och transparens som annat bistånd. EU vill inte heller ha en tidsgräns för när det bundna biståndet måste vara utfasat, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

OECD:s biståndskommittés har gjort stora utvärderingar av givare- och samarbetsländer inför biståndstoppmötet i Busan som visar att det har gjorts framsteg för att öka effektiviteten i biståndet. Men på global nivå har endast 1 av 13 av Parisdeklarationens mål uppnåtts. Utvärderingarna visar också att utvecklingsländer gjort mer än givarländer för att leva upp till tidigare åtaganden.

- Det är oroande att EUs gemensamma position inför Busan är urvattnad och saknar tidsbundna, konkreta åtaganden för hur biståndet kan förbättras. Biståndstoppmötet kräver engagemang för att bli en succé, säger Penny Davies.

För kontakt:
Diakonias policyrådgivare för biståndsfrågor Penny Davies, på plats i Busan nås på + 46 73 421 35 37. 
Diakonias pressekreterare Erika Bergman nås på + 46 73 442 14 84. 

Läs mer om OECD:s utvärderingar, brev till UD och toppmötet i bistånd på:
http://www.diakonia.se/busan