Skip to main content

Glädjande att regeringen inte överger viktigt demokratiarbete!

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 12:57 CEST

- Det är glädjande att regeringen lovar att säkerställa att Sverige inte kommer att överge viktigt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i de 37 stater där det statliga biståndet fasas ut, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Idag finansieras viktigt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter via svenska ambassader och det bilaterala biståndet. Bistånd ges idag till människorättsorganisationer, demokratirörelser och fredsorganisationer som är partner till Diakonia i en rad stater där biståndet nu ska fasas ut.

I Central- och Sydamerika handlar det om 41 organisationer och i Asien 14 organisationer, samt i Afrika några organisationer som vi av säkerhetsskäl för våra partner inte kan redovisa. Totalt handlar det om ca 60 organisationer i de 37 länder där Sverige ska fasa ut det bilaterala biståndet.

Det rör till exempel organisationer som CPA – Center for Policy Alternative på Sri Lanka som gör ett viktigt arbete för att samordna fredsarbetet i det konfliktfyllda landet eller organisationer som samordnar arbetet för mänskliga rättigheter i Peru (CNDDHH) - ett nätverk av 65 MR-organisationer från hela landet som arbetar för att försvara, sprida kunskap om och utbilda i mänskliga rättigheter och demokrati.
I El Salvador samarbetar Diakonia med jämställdhetsorganisationen Las Dignas som arbetar för att stärka lokala kvinnoorganisationer, och för att ge stöd och rådgivning till kommuner och parlamentet i frågor som rör våld mot kvinnor och kvinnors deltagande i samhället.

Det är rätt att inte finansiera stater som bryter mot mänskliga rättigheter med bistånd. Men människorna i dessa länder får inte överges. Idag finansieras viktigt arbete som till exempel människorätts- och demokratiarbete som en del av det så kallade bilaterala biståndet. Demokratirörelser, sanningskommissioner och FN:s ombudsmän och rapportörer är mottagare av svenskt bistånd via det bilaterala biståndet.

- Vi har därför föreslagit att regeringen upprättar särskilda fonder för demokrati och mänskliga rättigheter för det arbete i de länder där biståndet fasas ut. Nu behöver våra partner snara besked för att kunna fortsätta det viktiga arbetet, säger Bo Forsberg